Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

16.1. Основні напрямки розвитку складського господарства і його роль в організації технологічного процесу

Розширення обсягу виробництва товарів народного споживання, що надходять із сфери виробництва в сферу споживання, вимагають постійного удосконалення технологічних процесів.

За останні роки в Україні побудовано 280 тисяч м2 складських приміщень. Найбільші з них знаходяться в Києві та Донецьку. Однак складів не вистачає. Складське господарство в такому стані, яке воно є на даний момент, не може залишатися, вичерпало резерви підвищення ефективності своєї праці. Необхідно вирішувати проблему подальшого розвитку складського господарства * на якісно новому ступені організації та технічного оснащення. Таке становище має місце і на складах туристського комплексу.

В умовах ринкової економіки вільної торгівлі від складів вимагається:

• висока технологічна гнучкість;

• універсальність стосовно характеристики вантажів;

• додаткова місткість та здатність переробки;

• прибутковість, що окупає їх існування.

До першочергових основних напрямків розвитку складського господарства в умовах ринкової економіки повинні належати: будівництво великих, висотних (не менше 6 м) одноповерхових складів за найбільш прогресивними проектами та організація на їх базі об'єднаних складських господарств із загальною територією, під'їзними шляхами, інженерними комунікаціями, технологічним обладнанням.

На даний час у сфері послуг мають перевагу дрібні склади. Але потрібно визначити, що великі склади володіють вагомими перевагами:

— зменшуються витрати на експлуатацію;

— раціонально використовується площа складів (підвищення висоти складів, отже і висоти укладки товарів, наприклад, замість 6-12 м, знижує потребу в площі у 3-4 рази);

— покращуються умови праці робітників;

— створюються передумови механізації та автоматизації технологічних процесів.

Прогресивним напрямком є утворення об'єднаних складських комплексів та утворення при таких комплексах автоматизованої і інформаційно-диспетчерської служби.

Покращення експлуатації цих складів багато в чому залежить від створення єдиних служб з експлуатації матеріально-технічної бази.

Загальнотоварні склади виконують великий об'єм різноманітних робіт і операцій з товарами, пов'язаними з прийомом, розміщенням на місцях зберігання, організацією зберігання, підготовкою до видачі, комплектуванням відвантажувальних партій та відбором товарів в залежності із замовленнями-вимога-ми, відпуском та доставкою їх замовникам. В зв'язку з цим основними операціями технологічного процесу на складах виконується великий об'єм навантажувально-розвантажувальних та транспортних робіт, (дивись схему рис. 16.1).

Успішне виконання всього комплексу робіт і операцій на сучасних складах з інтенсивними товарними потоками досягається на основі детального відлагодженого технологічного процесу, який повинен базуватись на прогресивній техніці та передових методах і прийомах робіт.

Важливішою вимогою до складських будівель, їх складу з позиції раціонального технологічного процесу показані нижче.