Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

15.4. Сутність прогресивної технології руху товарів в умовах НТП та її розвиток

Сфера обслуговування — один з найбільш могутніх важелів цивілізації, суспільної культури, етики, прогресивної технології.

Вивчення передового досвіду руху товарів в нашій країні та за кордоном показує, що максимальний ефект в русі товарів може бути досягнутий від прогресивної технології руху товарів.

Сутність прогресивної технології руху товарів полягає в тому, що товар в первинній упаковці ще дрібниця, тобто з початкової стадії руху товарів вони формуються в збільшенні вантажні одиниці, що представляють собою контейнер чи пакет на піддоні і в такому вигляді переміщуються до торговельної зали магазину.

Контейнери або малогабаритні контейнери — це і є тара-облад-нання.

Тара-обладнання — це технічний пристрій, призначений для укладання, транспортування, тимчасового зберігання та продажу з нього товарів, тобто тара-обладнання є одночасно торгово-технологічним обладнанням торговельних залів, призначеним для викладки, показу та продажу товарів з нього.

Контейнери на колесах займають зараз домінуюче становище, що представляє собою основу, змонтовану на колесах, на яку установлюються 4 стінки, що знімаються.

Більш перспективним є тара-обладнання на основі, що складається, та піддони (товар сформований в пакети та розміщений на піддон).

Піддон — це плоский майданчик зі стійками чи без них (800 X 1200 мм), на який укладається пакет одиничних чи розфасованих товарів.

Прогресивну технологію чи індустріальну можна розглядати з 2 точок зору.

1-ша — це коли об'єктом індустріалізації може бути магазин. В цьому випадку тара-обладнання використовується як стаціонарне обладнання чи воно циркулює тільки лише усередині магазину. Це дозволяє скоротити витрати ручної праці, а всі інші показники залишаються без змін. Багато магазинів застосовують таку форму, оскільки недостатньо розвинута індустріальна технологія направлена на товар.

2-га точка зору — це коли індустріальна технологія направлена на товар. В цьому випадку процес технології руху товарів охоплює всі взаємодіючі галузі: промисловість, сільське господарство, транспорт, торгівлю.

Економісти підрахували, що вартість колеса на контейнер до 1000 грн. Безколесна тара-обладнання дозволяє зекономити тільки на одному контейнері до 20 грн., а якщо врахувати вартість ремонту тари-обладнання на колесах, то ця цифра буде значно вищою.

Більш ефективне використання піддонів, де в 3-4 рази менше в порівнянні з контейнерними підставками, а термін окупаємості в 2,5-3 рази коротший.