Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

14.4. Монетні механізми

Монетний механізм призначений для прийому опущених в автомат монет, перевірки їхньої істинності по заданих параметрах і подача сигналу виконавчим устроям на видачу товару. Опущені в монетний механізм недоброякісні монети, сурогати, відсіваються і направляються в нішу повернення. Монетні механізми можуть бути однономінальними і багатономінальними. Однономінальні розраховані на прийом монет однієї гідності, а багатономінальні приймають і контролюють монети різноманітної гідності.

Класифікація монетних механізмів, що випускали в колишньому СРСР приведена на рис. 14.3. У позначенні монетного механізму перший елемент (цифра) указує на номер розробки другий елемент — буква М, третій — дріб, чисельник якого показує гідності застосовуваних монет, а знаменник — максимальну прийняту суму. Наприклад позначення 36М 1-50/99 означає, що механізм розробки 36 приймає монети гідністю від 1 до 50 коп. на

суму 99 коп. У монетних механізмах, розрахованих на прийом однієї монети (однономінальних), цифра в знаменнику не ставиться.

Основні елементи і вузли монетного механізму: приймальна камера з щілиною для зв'язку монетного механізму з механізмом видачі товарів, що сумує візуальний індикатор.

Монетний механізм типу 5Б уявляє собою однономінальний апарат для прийому монет гідністю від 10 до 50 коп. і має декілька типових різновидів: 5МБ10, 5МБ15, 5МБ20, 5МБ50.Рис. 14.3 Класифікація монетних механізмів

Приймальна монет з комбінованою щілиною (рис. 14.4). розміщена у верхній частині плати 3 і безпосередньо пов'язана з механічним випробувачем 4, що контролює діаметр, товщину, ферро-магнітність і масу монети. У серійних монетних механізмах, що випускаються, методика механічних монет приблизно однакова і передбачає пропускання монет через контрольну калібровану щілину: перевірка товщини і діаметричне зважування на підоймових вагах, і затримка ферромагнітних сурогатів постійним магнітом.Рис. 14.4. Схема проходження та випробовування монет в монетному механізмі типу 5МБ

1,2 — електромагніти повернення та останова; 3— плата; 4 — механічний випробовувач; 5 — електромагніт відсікання; б — мікро-перемикач (верхній) для увімкнення БУ; 7 — блок управління; 8 — електровипробовувач; 9 — мікроперемикач для увімкнення схеми виконуючого механізму; 10 — електромеханізм інкасації.

Електрофізичні властивості монет (питомий опір сплавів властивості поверхні, що відбивають,) перевіряються за допомогою електровипробувань. У механізмі 5МБ контролюється тільки розмір електричного опору сплаву. У верхній частині електровипробувань 8 установлений електромагніт-відсікач 5, важіль якого перешкоджає надходженню монет під час робочого циклу, що триває 2 сек. Робочий цикл програмується блоком керування БУ, що забезпечує подачу напруги на електровипробувач, задає програму іспиту й управляє електромагнітами. Основа 2 повернення до інкасації 10. Основою БУ є феррообразований стабілізатор, що виробляє у визначеній послідовності дві керуючі напруги: підвищена і знижена. Для формування команд використовується кулачковий механізм, який приводиться в обертання двигуном і діє на систему контактів. Включаючи БУ мікроперек-лючателем 6. Іспит монети, минулу перевірку механічному випробувачу, відбувається в такій послідовності:

1. Після вмикання БУ (7) спрацьовує електромагніт основа 2 і падаюча монета затримується її заслінкою, що забезпечує стабільні умови перевірці питомого опору сплаву.

2. У контурі феррорезонансного стабілізатора виникає підвищена напруга яка подається на електромагніт — випробувач. При цьому монети з нормальним питомим опором утримуються силами магнітного поля (зависають). Одночасно залишається без напруги електромагніт останова і сурогати з великою питомою вагою падають униз, у канал повернення.

3. До кінця першої секунди у феррорезонансному стабілізаторі напруга зменшується і знижується, знижена напруга подається на випробувач, завдяки чому магнітне поле більше не тримає придатних монет. У цей же час одержує напругу електромагніт повернення 1 і своєю заслінкою перекриває канал повернення монет, що при закритій заслінці електромагніта інкасації 10 надходять у накопичувач.

4. По шляху в накопичувач монета впливає на другий мікроперемикач 9, що включає електросхему механізму видачі товару. Наприкінці процесу одержує напругу і монета проходить у касу.

5. Диски з меншим, чим у монет питомою вагою, продовжують утримуватися магнітним полем випробувача і після закінчення циклу перевірки йдуть на повернення.

Монетний механізм типу 36М1 також відноситься до одно-номінальних і являє собою удосконалений автомат цього класу.

Контроль сплаву монет провадиться в полі контролю котушок високоякісних транзисторних генераторів, що роблять перевірку більш якісною, швидкою і економічною. Час контролю й іспити монети складає 0.5-0.7с, а споживає електроенергії вдвічі нижче.

Монетні механізми типу М2-003 (рис. 14.5) включають декілька модифікацій, що призначені для прийому і контролю монет гідністю 1 і 3 коп., їх встановлюють в автоматах для продажу га-зованої води. Монетний механізм М2-003 має електромагніт із внутрішньої сторони приймальної камери, що перекриває приймальна щілина заслінкою, якщо автомат відключений або знаходиться в режимі робочого циклу. Якщо ж автомат підготовлений до видачі товару, то котушка електромагніта знаходиться під напругою і приймальна щілина відкрита.

Діаметр монет визначається за допомогою електромагнітного датчика, що встановлює гідність монети, яка повиснула в його каналі (рис. 14.6). Канал утвориться завдяки нерухомої 2 або рухливої 3 планками. Монети різних діаметрів зупиняються на різноманітній глибині кліпа і замикають відповідний електричний контакт між планкою 3 і однієї зі струмоведучих пластин 1 планки 2. Оскільки сплав монети був визначений раніше, то по діаметру монети встановлюється її гідність. Після цього струм надходить на електромагніт 4, планка 3 відходить і монети йдуть в інші вузли.Рис. 14.5. Монетний механізм М2-003:

1 — чаша повернення монет; 2 — основа; 3 — ключ; 4 — механічний випробовувач; 5 — монетопровід; 6 — прийомна личина; 7— плата.Рис. 14.6. Схема датчика переваг монетного механізму:

1 — струмоведучі пластини; 2 — нерухома контактна планка; З — похила рухома контактна планка; 4 — електромагніт.