Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

14.3. Функціональні елементи торговельних автоматів

Торгові автомати відносяться до робочих машин, що призначені для виконання визначених технологічних і торгових операцій, пов'язаних із готуванням і підготуванням товарів до продажу, підтримка заданого режиму його збереження, розрахунком із покупцями, видачею товару.Рис. 14.1. Схема класифікації торговельних автоматівРис. 14.2. Функціональні елементи торговельного автомата та їх взаємодії

Загальними для всіх автоматів є такі елементи (рис. 14.2): ємність для збереження товару, транспортуючий устрій, дозуючий устрій, устрій для готування товару, механізм видачі товару, Монетний механізм, устрій для підтримки заданого режиму збереження товару, прилади автоматики, допоміжне устаткування, корпус. Ємність для збереження товару призначена для збереження робочого запасу товару. Транспортуючий устрій передає

товар із ємності збереження до місць видачі. Устрій, що дозує, служить для відмірювання заданої дози або порції рідкого товару, що відокремлюється від загальної маси і підготовляється до видачі. Ці устрої відмірюють рідину звичайно по обсязі або масі. Устрій для готування товару встановлюється в автоматах, що здійснюють технологічне підготування товару перед його остаточною видачею покупцю. Механізм видачі товарів безпосередньо переміщає задану дозу або одиницю товару в зону, доступну покупцю. Монетний механізм перевіряє і контролює опущені в автомат монети. Устрої для підтримки заданого режиму збереження товару встановлюються в автоматах для продажу продовольчих товарів, що необхідно прохолоджувати або нагрівати в процесі їх збереження, готування до видачі. Прилади автоматики здійснюють взаємодію всіх механізмів і вузлів автомата в період робочого циклу, виконують функції автоматичного регулювання і підтримки заданих режимів роботи і температури. Допоміжне устаткування призначене для виконання додаткових функцій, обумовлених призначенням автомата й асортиментом товарів, які продаються. Корпус автомата служить для розміщення основного і допоміжного устаткування, механізмів і сполучних комунікацій автомата.