Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

14.2. Класифікація торговельних автоматів

У основу прийнятої в даний час класифікації торгових автоматів призначений «Типаж торгових автоматів», що як офіційний документ установлює загальні вимоги до автоматів і визначає основні напрямки розвитку торгового автоматобудування.

Відповідно до цієї класифікації (рис. 14.1) всі автомати діляться на два класи — І і II і самостійну групу 3. До класу І ставляться автомати, що дозують для продажу рідких товарів, що відпускаються в розлив. Клас II включає автомати, що продають штучні товари. До штучних товарів ставляться тверді товари в упаковуванні і без упаковування, пластичні і сипучі тільки в упаковуванні. Група 3 включає автомати дозування для продажу сипучих товарів.