Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

14.5. Експлуатація торговельних автоматів

Нормальна робота торгових автоматів залежить від якості проведеного монтажу, дотримання правил експлуатації і систематичного здійснення планово-попереджувального ремонту. Для сезонних автоматів більше значення має своєчасне проведення робіт по консервації та розконсервації.

Монтаж. Після визначення місця встановлення роблять монтаж автоматів, який представляє собою ряд послідовних операцій, які включають збір і встановлення автомату, приєднання його до відповідних комунікацій, регулювання і налагодження окремих вузлів, випробування та запуск автомату.

На місці встановлення автомати піддають ретельному технічному огляду, за пакувальною відомістю перевіряють комплектність поставки. В процесі технічного огляду перевіряють налагодження стану та цілісність обладнання автомату. В разі некомплектної поставки, пошкодження і неполадок обладнання автомату складається акт-рекламація, один екземпляр якого відправляють заводу постачальнику. Монтажні роботи проводять механіки відповідних ремонтно-монтажних комбінатів. Автомати можуть бути встановлені на підлозі приміщень або на спеціально підготовлених площадках з асфальтовим покриттям. Шафові автомати звичайно встановлюють на підставках. Панельні автомати кріпляться безпосередньо до підлоги приміщень за допомогою глухарів або анкерних болтів. Малогабаритні автомати монтують на стінах будівель і приміщень.

Автомати встановлюють в суворо вертикальному положенні і заземлюють. Заземлення проводиться через гвинт «Земля».

В залежності від конструкції автоматів до місця їх встановлення підводять мережу трьохфазового змінного струму напругою 220 або 380 В з нулем або мережу однофазного змінного струму напругою 220 В. До рідинних автоматів підводяться водяні та каналізаційні комунікації.

Після проведення монтажних робіт автомати готуються до випробування, для чого після видалення антикорозійного мастила перевіряють міцність і надійність з'єднання, промиваються ємності та трубопроводи. В автоматах складної конструкції окремо готують І перевіряють основні вузли та агрегати: сатуратори, холодильні агрегати, монетні механізми. Роботи з монтажу холодильних агрегатів, які надходять окремо від автоматів, а також пуск і регулювання холодильних агрегатів на заданий температурний ре^жим проводять механіки ремонтно-монтажних комбінатів Укрторгмонтажу. Пристрої та прилади автоматики надходять з заводів вже відрегульованими на певний режим роботи, тому при здійсненні монтажу вони звичайно не регулюються. Під час випробувань перевіряють: роботу, блокування і захист автомату, проводять вимірювання і в разі необхідності регулюють дозу товару. Автомат вважається готовим до експлуатації, якщо після п'яти-шести відпусків товару не відбулося ніяких відхилень у величині дози і робочий цикл автомату проходить нормально.

Обслуговування. Воно включає три основні моменти: технічне обслуговування, своєчасне поповнення товарних запасів, збір і здача грошових прибутків.

Технічне обслуговування товарних автоматів проводиться механіками з торгових автоматів, які здійснюють запуск та зупинку автоматів, проводять регулювання, чищення та налагодження окремих вузлів і механізмів, чистять водяні та каналізаційні комунікації автоматів, виконують планово-попереджувальний ремонт першого виду (не розбираючи обладнання) на місці встановлення.

Технічне обслуговування в залежності від призначення та конструкції автоматів має свою специфіку.

Перед початком роботи механік перевіряє налагодження основних вузлів та комунікацій автоматів, стан електропроводу і заземлення, оглядає монетні механізми, промиває і чистить випробувачі. В рідинних автоматах механік також перевіряє і регулює тиск води і газу, миє та готує до роботи дозатори, бачки, продуктові трубопроводи, капіляри та сікозбирачі.

Механік завантажує товари, включає електросхему автомата, перевіряє правильність дозування якість товару який відпускається. Опускаючи монети, перевіряє роботу автомата. Перед початком роботи механік зобов'язаний протерти зовнішні і внутрішні поверхні автомата і привести до ладу своє робоче місце. У відповідності з інструкцією по експлуатації ведеться спостереження за температурним режимом роботи холодильного апарата.

Під час роботи механік повинен стежити за налагодженістю автомату, контролювати дозу відпускного товару. У разі виявлення пошкоджень, які механік не в змозі усунути на місці, слід вимкнути автомат і викликати механіків ремонтно-монтажної групи. Не менше ніж один раз у 15 днів механік перевіряє стан електричних контактів струму, магнітних пускачів та інших контактних з'єднань, перевіряє регулювання реле тиску та редукторів, призводить в належний стан фільтри та мийки для склянок, чистить каналізаційні комунікації.

Протягом кварталу перевіряється робота основних вузлів автомату, роботу холодильних агрегатів, монетних механізмів і двигунів.

Під час монтажу, пуску та технічного обслуговування автоматів слід суворо дотримуватись відповідних правил техніки безпеки, а також керуватись санітарно-технічними вимогами, які подаються до торгових автоматів.

Планово-попереджувальний ремонт. Ремонтом називається процес відновлення зношених і пошкоджених машин і апаратів або їх окремих вузлів та деталей.

Ремонт підрозділяють на аварійний та планово-попереджувальний. Система планово-попереджувального ремонту передбачає міжремонтне технічне обслуговування і планові ремонти.

Міжремонтне технічне обслуговування включає систематичне спостереження за станом обладнання і дотримання правил експлуатації, а також проведення незначних робіт, які забезпечують нормальну роботу автоматів.

Розрізняють наступні планові ремонти: поточний (дрібний), середній і капітальний.

При поточному ремонті заміняють зношені деталі, усувають незначні пошкодження, підтягують кріплення, що ослабли, перевіряють систему змащування, роботу трубопроводів, виконують набивку сальників. Середній ремонт включає, окрім роботи поточного ремонту, заміну зношених і пошкоджених деталей і вузлів автомату.

При капітальному ремонті автомат розбирають, замінюють зношені основні деталі та вузли, насоси, двигуни, підшипники, циліндри, теплообмінні труби, арматуру, кріплення трубопроводів, перевіряють і заміняють ізоляцію. Після проведення капітального ремонту перевіряють якість виконання монтажних та збиральних робіт, проводять випробування і здають автомат. Середній і капітальний ремонти проводять у спеціальних ремонтних майстернях.

Консервація. Автомати, встановлені на вулиці, після закінчення весняно-літнього сезону належать консервації. Після консервації автомати можуть бути встановленні на місці або перевезені до складських приміщень, Консервації належать також всі автомати, які по яким-небудь причинам не будуть працювати більше одного місяця.

Роботи з консервації виконуються кваліфікованими механіками, які мають спеціальну підготовку. При консервації окремі вузли автомата можуть бути зняті і зберігатися на складах. Після закінчення робіт з консервації на кожний автомат складають акт в трьох екземплярах. Один екземпляр акту вкладають в автомат.

Автомати, які залишаються після консервації на вулиці, закривають щитами, які не дозволять різним опадам потрапити в середину автомату. Догляд за автоматами після консервації складається з періодичного огляду стану щитів і упаковки, в оновленні антикорозійного мастила.

По закінченню консервації проводять ревізію, активують стан автомату і здійснюють необхідні ремонтні роботи.