Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

13.4. Фактори які впливають на проектування підприємств та систем комплексної механізації

Для якості проектування комплексної механізації необхідні глибоке вивчення та аналіз конкретних умов виробництва НРТС-робіт для обліку рішучих факторів, які повинні орієнтувати проектування в його творчих технічних та економічних рішеннях.

Доцільний вибір машин і влаштування, який забезпечує вимагаючу продуктивність при найменшій витраті праці і собівартості робіт, зумовленим рядом технічних і специфічних місцевих факторів, які характеризують вантажі і умови їх переробки.

Для проектування комплексної механізації складських НРТС-робіт необхідно мати на увазі такі фактори — рід і характеристика вантажів, вид транспорту для прийому і відправлення вантажів; величину вантажообороту, величину транспортної партії або кількість одночасно прибутих або відправлених транспортних одиниць; режим виконання операцій; характеристику сміжних вантажопотоків в середені участків і на прилягаючих участках; характеристику фронтів на розглядаючих вантажопотоках; характеристику площі або об'єкту на лініях вантажопотоку; величину нагромаджень; технологічні вимоги прийому, нагромадження і відправлення вантажів по кожному вантажопотоку; специфічні місцеві умови.

Навалочні вантажі в залежності від величини окремих кусків, діляться на: великокускові, малокускові, зернисті, порошкооб-разні, пильовидні, волокнисті, причому перевантажені операції з останніми, викликають особливі труднощі.

Розмір величини кусків навлочних вантажів впливає на вибір розміру вантажонесучих елементів машин, а також розмірів випускних отворів ворочок і лотків.

Навалочні вантажі характеризуються своєю об'ємною масою. Величина об'ємної маси для будь-якого навалочного вантажу вказано у справочних таблицях і служить для визначення кількості вантажу при знаючому об'ємі його на складі, у вантажнозахватному органі машини, а також при розрахунках виробництва машин, при завантаженні вантажонесучих органів машини непреривної дії.

Штучні вантажі бувають різної ваги і розмірів, у тарі і без будь-якої установки. Вони характеризуються штучною вагою, габаритними розмірами, маркою тари і видом опорної поверхності.

При виборі засобів механізованої вантажопереробки марка тари штучних вантажів також має суттєве значення як у відношенні способів захвату штучного вантажу так і у відношенні його укладки на складі. Розрізняють три основних вида тари: жорстка, напівжорстка, м'яка.

Ймовірно, що на складі для штучних вантажів в різній тарі можуть вимагатися різні способи і засоби захвату їх та укладання.

Наливні вантажі які перевозять в цестернах наливом та перевантажені шляхом зливу та наливу, характеризуються своєю питомою вагою, в'язкістю, в залежності в'язкості від температури і ступенем вогнебезпечності.

Вказані характерні властивості наливних вантажів являється параметрами, суттєво впливаючими на організацію механізованих операцій з цими вантажами.