Аналіз туристичного підприємства «Артекс’94»

Практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності туристичного оператора «Артекс’94»

Для покращення якості роботи в туристичної фірми «Артекс’94» необхідно забезпечити підприємство такими факторами:
• наявністю цивілізованих умов перетину кордону та сприятливий візовий режим для іноземних туристів;
• забезпеченість розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном;
• упровадження нових інформаційних технологій;
• податкове законодавство, яке б сприяло вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму .
Державна політика в туристичній галузі повинна бути направлена на:
• сприяння залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів у галузь;
• збільшення обсягів фінансування, інформаційно-рекламних заходів щодо туристичних можливостей України;
• вдосконалення законодавчої та нормативної бази;
• розробку і затвердження програми розвитку туристичної галузі в Україні до 2012 року;
• збільшення потоку іноземних туристів і України шляхом максимального спрощення процедури оформлення візових документів, прикордонного та митного контролю для іноземних туристів .
Комплексний підхід до визначення якості обслуговування туристів викликає необхідність класифікувати послуги за кількома групами:
1. Інформаційні послуги.
2. Послуги транспортних перевезень.
3. Послуги розміщення.
4. Послуги харчування.
5. Культурно-масові та фізкультурно-оздоровчі послуги.
6. Додаткові послуги.
Якість цих послуг залишає в пам’яті туриста найбільш стійке враження тому, що саме ці послуги щоденно задовольняють його потреби першої необхідності.
Таким чином, якість обслуговування в готельному та туристичному господарстві поняття комплексне, тісно пов’язане зі споживанням двох видів благ (товарів і послуг) і з двома видами відносин (матеріальних і нематеріальних) .
Напрочуд важко визначити можливі напрями удосконалення надання якості послуг «Артекс’94», так як його довготривале функціонування на українському ринку, а також професійна робота кожного працівника від директора до кур’єра, надали можливість компанії створити майже ідеальну форму організації та управління персоналом і загальними процесами, високого рівня процес формування та реалізації туристичних продуктів, налагоджену мережу зв’язків.
На сьогодні, мною були визначені наступні можливі кроки щодо підвищення рівня ефективності роботи туроператора «Артекс’94»:
1) удосконалити процес роботи з підприємствами-партнерами;
2) розширити штат працівників за рахунок молодих спеціалістів, які могли б принести у роботу фірми нові «свіжі» ідеї;
3) забезпечення найбільш швидкого розміщення туристів у готелях, мотелях, кемпінгах тощо;
4) надання широкого спектру додаткових туристичних послуг, пов’язаних із перебуванням туриста;
5) створення умов для розваг з урахуванням особливостей контингенту туристів;
6) забезпечення побутовими послугами та ін.
Також хочу додати декілька порад щодо організації обслуговування, спираючись на відгуки клієнтів:
1) обов’язкове проходження курсів психології всіх співробітників для кращого порозуміння з клієнтами і виховання етики спілкування;
2) безпосередня перевірка та переперевірка відповідності готелів їх категоріям;
3) прорахування можливих форс-мажорних ситуацій та їх вирішення, особливо з приводу технічного та транспортного оснащення;
4) розробка анімаційних програм під час автобусних переїздів, у випадках, коли екскурсії мають право проводити лише гіди з відповідною ліцензією;
5) контроль за станом здоров’я, а також певних обставин персоналу, що можуть завадити повноцінній роботі;
6) освідомлення туристів з певними ситуаціями, передбаченими контрактом, що можуть виникнути в процесі надання послуги, що підготує підґрунтя для можливих форс-мажорів, не шкодячи загальному настрою туристів.
Отже, для успішного розвитку туристичного оператора «Артекс’94» необхідне виконання двох видів груп умов: незалежних від оператора, які забезпечуються підтримкою держави, а також рівнем надання послуг підприємствами-партнерами; та безпосередньо залежних факторів, які повинен забезпечити туроператор.