Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. — К.: Знання України, 2002. - 358 с.

Тема 9. Механізм регулювання цін на споживчі товари, послуги гостинності та туризму. Вітчизняний та міжнародний досвід