Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. — К.: Знання України, 2002. - 358 с.

3.1. Стратегія зниження ціни продукту

Стимулом для використання стратегії зниження ціни продукту є залучення більшої кількості споживачів, для яких ціна — визначальний фактор придбання товару (послуга). При цьому можна отримати значну економію на основі розширення масштабів виробництва товару (послуги). Отже, сутність стратегії полягає в орієнтації обсягу пропозиції продукту на масового споживача, що дозволяє отримати економію значних питомих витрат на одиницю товару (послуги).

Переваги стратегії зниження ціни продукту:

• зростання обсягу продажу й отримання додаткового прибутку за рахунок зменшення ринкової частки конкурентів з більш високою ціною на аналогічні продукти;

• локалізація ринку за рахунок цінового образу свого продукту;

• створення жорсткого вхідного бар’єру щодо ціни для нових підприємців, що прагнуть увійти до даного сегменту ринку;

• створення іміджу добросовісного й надійного партнера, який піклується про бюджет споживачів.

Для реалізації стратегії зниження ціни продукту конкуренція на ринку повинна відбуватися переважно в ціновий сфері, попит повинен бути еластичним за ціною й досить однорідним за структурою, а також за умови, що споживачі втрачатимуть значну частину своїх доходів при підвищені ціни.

Виходячи на ринок зі стандартним продуктом при низькій ціні, підприємство має можливість отримання додаткового прибутку залежно від здатності регулювати витрати.

При застосуванні такої стратегії потрібно знати також і дестабілізуючі фактори, а саме:

• технологічні нововведення, які стосуються даного продукту та дають можливість зниження його собівартості й ціни;

• копіювання або імітація стратегії зниження ціни продукту іншими конкурентами;

• зміна пріоритетів споживачів у структурі платоспроможного попиту;

• зниження чутливості споживачів до ціни продукту;

• пропозиція нових, більш досконалих продуктів на регіональному ринку.