Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

12.7. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія

Для збільшення своїх доходів багато українських турагентств рекламують свої послуги через журнал “Международньш туризм”. Такий вибір зумовлений тим, що зі списку журналів і газет з туризму, що друкуються в Україні, представлених у табл. 12.2, цей журнал має найбільший тираж розповсюдження в Україні і найменшу редакційну вартість рекламних оголошень.

Проаналізуємо рекламну діяльність у розрізі друкованих видань з туризму, наприклад, туристичної компанії “Сага”. Згідно з табл. 12.3 при восьми рекламних оголошеннях на місяць середня кількість туристичних пакетів, що продаються, збільшилася з 1000 до 1800 пакетів на місяць. Відповідно виручка туристичної компанії “Сага” за середньої вартості туристичного пакета (485 дол. США) збільшилася з 25 000 до 45 000 дол. США на місяць.

Задача

Потрібно проаналізувати ефективність доходів і витрат туристичної компанії “Сага” після подання реклами в журналі

Найменування“Международний туризм”“Mandry”“Бизнес и туризм”“Все о туризме”“Туризм и развлечения”
1Загальний тираж300 000115 000100 000890 000120 000
2РегіонКиїв, Дніпропет­ровськ, Донецьк, Харків, ОдесаСНДУкраїнаУкраїнаКиїв
3Тираж розпо­всюдження в Києві300 00012 00010 00090 00060 000
4Періодичність видання3 рази на тиждень5 разів на тиждень6 разів на тиж­день6 разів на тиждень1 раз на тиждень
5Розмір модуля (мм)45x5894 хЗО94x6044x6260x41
6Редакційна вартість реклами,дол. США250500650340360
1Кількість туристичних пакетів, що продаються до реклами1 0001000100010001000
2Кількість туристичних пакетів, що продаються після реклами1 800129213262 1441461
3Виручка ТК “Сага” до реклами, дол. США25 00025 00025 00025 00025 000
4Виручка ТК “Сага” після реклами, дол. США45 00032 ЗО033 15053 60036 525
5Витрати на рекламу ТК “Сага”, оголошень на місяць2 0004 0005 2002 7202 880
“Международньїй туризм” і порівняти їх з аналогічними показниками, які б могли мати місце під час розміщення того самого рекламного оголошення в інших журналах і газетах.

Розв’язання

Основна суть розв’язання цієї задачі полягає в тому, що, визначивши чисельні значення параметрів, які відображають ефективність реклами, переданої через журнал “Международньїй туризм”, можна за допомогою нескладних математичних розрахунків обчислити значення параметрів, які за інших рівних умов матимуть місце під час передавання того самого рекламного оголошення через інші журнали і газети (табл. 12.3).

З табл. 12.2—12.3 випливає, що реклама туристичних послуг у будь-яких зі згаданих вище журналів і газет принесла б ТК “Сага” додаткові доходи. Проте найбільша виручка в розмірі 53 600 дол. СПІЛ на місяць мала б місце за умови, якщо б рекламні оголошення були розміщені в газеті “Все про туризм”. У цьому випадку виручка ТК “Сага” збільшилася б порівняно з рекламою в журналі “Международньїй туризм” майже на 20 % . Найменша виручка мала б місце за реклами в журналі “Mandry”. Якби ТК “Сага” розмістила рекламні оголошення в цьому журналі, її виручка зменшилася б на 28 % порівняно з виручкою, яка мала місце за реклами в журналі “Международньїй туризм”.

Результати табл. 12.2—12.3 показують, що під час передавання рекламної інформації через різні носії реклами змінюється не лише виручка, а й витрати на рекламу. Тому для порівняння ефективності зазначених рекламоносіїв необхідно провести порівняння ефективності витрат на рекламу (табл. 12.4).

З табл. 12.4 випливає, що найбільша ефективність витрат на рекламу мала б місце за умови, якби ТК “Сага” розмістила свої рекламні оголошення в журналі “Все о туризме”, а найменша — у журналах “Mandry” і “Бизнес и туризм”. Зокрема, якби ТК “Сага” розмістила згадані вище оголошення в газеті “Все о туризме”, ефективність витрат зросла б порівняно з журналом “Международньїй туризм” на 50 % . Ефективність витрат па рекламу в журналах “Mandry” і “Бизнес и туризм”

Найменування“Международнмй туризм”“Mandry”“Бизнес и туризм”“Все о туризме”“Туризм и развлечения”
1Критерій ефектив­ності витрат на рекламу0,320,020,020,480,07
2Критерій ефектив­ності доходів від реклами0,80,290,331,140,46
однакова. У таких випадках для вибору найдоцільнішого для туристичної компанії носія реклами необхідно проаналізувати ефективність доходів від реклами. За умови, якщо для ТК “Сага” має значення рівень доходів, що надходять, для вибору доцільнішого рекламоносія необхідно проаналізувати ефективність доходів від реклами. У табл. 12.4 чисельні значення ефективності доходів від реклами, які показують, що ефективність доходів від реклами в журналі “Бизнес и туризм” на 13 % вища, ніж ефективність доходів від журналу “Mandry”.