Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок

Перед усіма комерційними і некомерційними організаціями постає завдання щодо встановлення ціни на свої товари і послуги. Багато в чому рішення зі встановлення тієї або іншої ціни визначає певна туристична фірма, що зважає на низку чинників. В одних випадках ці чинники значно зменшують свободу підприємства в установленні ціни, в інших випадках

— не дуже впливають на свободу ціноутворення. Отже, кінцевим результатом першого етапу розробки цінової стратегії повинне бути встановлення меж свободи підприємства в установленні цін на пропоновані ним послуги.

До найважливіших чинників, які необхідно враховувати під час розробки цінової стратегії туристичної компанії, належать:

• співвідношення попиту і пропозиції;

• рівень і динаміка конкуруючих цін;

• державне регулювання;

• споживачі.

У туристичній сфері за умов високої насиченості ринку туристичними послугами може виникнути ситуація, коли туристична компанія буде зацікавлена у збуті своїх туристичних продуктів за будь-якої ціни, аби утримати позиції на ринку.

Максимізація поточного прибутку. Багато фірм прагнуть максимізувати поточний прибуток. Вони проводять оцінку попиту і витрат стосовно різних рівнів цін і вибирають таку ціну,

яка забезпечить максимальне надходження поточного прибутку і готівки та максимальне відшкодування витрат. У туристичній сфері мета максимізації поточного прибутку досить поширена за умов, коли:

— підприємство пропонує унікальні послуги, яких немає в конкурентів;

— попит на ті або інші види туристичних послуг значно перевершує пропозицію.

Однак постановка цілей максимізації поточного прибутку без урахування вірогідної реакції ринку може негативно позначитися на діяльності підприємства в майбутньому.

Завоювання лідерства за показниками частки ринку. В туристичній сфері цілі нової стратеги реалізуються на ранніх стадіях життєвого циклу “продуктів-новинок”. На основі точного визначення структури витрат розраховуються такі ціни, що дають можливість досить тривалий час працювати з достатнім прибутком та є доступними для споживачів і не викликають бажання в конкурентів поборотися за лідируюче становище на ринку.

Завоювання лідерства за показниками якості товару. Фірма може поставити собі за мету добитися, щоб її товар був найвисокоякіснішим з тих, що пропонуються на ринку. Звичайно, це вимагає встановлення на нього високої ціни для покриття витрат на досягнення високої якості.

У туристичній сфері фірми прагнуть перевершити конкурентів шляхом максимального підвищення якості якісних характеристик своєї діяльності. Якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком допустиме, то підприємство може з успіхом відмовитись від конкурентної боротьби.