Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму

На сьогодні в туристичній галузі України пропонується використовувати такі заходи щодо розвитку міжнародного маркетингу в туристичному бізнесі.

• По-перше, слід розвивати такий міжнародний маркетинг, який би мав сучасні технології, що забезпечують високу конкурентоспроможність відповідно до вимог інформаційного суспільства, а також прорив до лідерства в управлінні, який би давав змогу компаніям країни не тільки виживати, а й успішно діяти на міжнародному ринку.

• По-друге, необхідна орієнтація на технології інноваційного маркетингу, яка б давала можливість пов’язувати не тільки виробництво і збут, а й інші функції та системи внутрішньофірмового управління:Рис. 11.2. Елементи маркетипг-міксу та його складові

— дослідження і конструкторські розробки;

— матеріально-технічне забезпечення;

— фінанси та інвестиційне планування;

— управління персоналом;

— організаційні структури управління і система ухвалення рішень.

• По-третє, необхідний маркетинг, який би давав можливість отримувати конкретний кінцевий результат, перетворювати підприємства на маркетингово орієнтовані компанії, що можуть досягати високих рівнів конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Таким чином, головна функція й основний аспект міжнародного маркетингу сьогодні є комплексним дослідженням ринку.