Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг

На цьому етапі після аналізу ринку туристичної діяльності, в якому працює досліджувана нами туристична компанія (ТК “Сага”), вивчається статистика кількості фірм-конкурентів, аналізуються обсяги реалізації туристичних послуг, їх цінова політика та сам процес ціноутворення туристичної послуги.

Є велика кількість фірм, які конкурують з ТК “Сага”, — “Світлана”, “Подорожник”, “Сьоме небо”. А оскільки основними конкурентами цієї компанії за наданням послуг і обсягів продажу туристичних путівок є такі фірми, як “САМ”, “Га- малія”, “Пан Юкрейн”, “Сьоме небо”, саме ці фірми ми візьмемо для порівняльного аналізу з фірмою “Сага”.

Основними стратегіями ціноутворення, які застосовують туристичні фірми, є:

• “висока якість — висока ціна” — “Сьоме небо”;

• “низькі виробничі витрати — низька ціна” — “Пан ІОкрейн”;

• “ціна залежно від рівня цін конкурентів” — “Гамалія”.

В усіх трьох фірмах обмежений асортимент туристичних

маршрутів, оскільки вони звикли працювати з надійними і перевіреними туроператорами, що звужує коло пропозицій за турами, а ТК “Сага” надає більш різноманітніший асортимент туристичних послуг.

Предметом найбільш твердої конкуренції в туристичній діяльності є:

• ціна;

• авторитет фірми;

• якість обслуговування.

Фірма “Гамалія” особливо велику увагу приділяє рекламі: оголошенням в телетексті, друкарських виданнях, рекламних програмах по телебаченню, поширенню візиток, рекламі в телефонних довідниках. Фірма “САМ” приділяє увагу вивіскам на вході, оголошенням у друкарських виданнях, рекламі в телефонних довідниках. “Пан Юкрейн” вдається до таких рекламних заходів, як вивіска на вході, реклама на міських стендах, поширення візиток.

Аналізуючи ці дані, ТК “Сага” приймає рішення приділити рекламі велике значення.

Для оцінювання своїх порівняльних переваг з перерахованих питань можна використовувати метод сегментації ринку за основними конкурентами, що дає можливість систематизувати інформацію, наведену в табл. 8.2.

Оцінювання проводилося за 10-бальною системою.

Після аналізу можна зробити висновок, що послуги компанії “САМ” є конкурентоспроможнішими. На загальний рівень конкурентоспроможності послуг впливає зовнішня реклама та інформація, ентузіазм і чутливість персоналу, використання каталогів, відповідність запиту клієнта, прийнятна і невисока ціна продукції. Згідно з даними, щоб наблизитися до позицій лідера, компанія “Сага” має можливість збільшити рівень конкурентоспроможності товару за рахунок наведених показників.

Чинники конкурентоспромож­ності“Сьоме небо”“САМ”“Гамалія”“Сага”
1Зовнішня реклама та інфор­мація71079
2Інтерв’юер офісу8866
3Зовнішній вигляд менеджерів81067
4Ентузіазм і чутливість персоналу81058
5Професіоналізм107108
6Знання напрямів9877
7Умови страхування, візових вимог9999
8Умови оплати5555
9Використання каталогів1010810
10Відповідність запиту клієнта71076
11Прийнятна та невисока ціна91088
Загальний бал90977883