Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

Тема 8. Конкурентне середовище на внутрішньому туристичному ринку та управління каналами збуту