Мальська М.П., Худо В.В., Цибух B.I. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Розділ IX. Диверсифікація - один із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства