Мальська М.П., Худо В.В., Цибух B.I. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

6.7. Сегментація ринку

Вивчати питання про необхідність товару на ринку слід почати із з’ясування того, чи потрібен цей товар окремому споживачеві? Таке дослідження встановлює звички, смаки і реакції людей, котрі живуть у межах даного ринку. Воно допомагає зрозуміти поведінку цих людей як покупців:

Хто? Що? Де? Коли? Як?

Вивчення споживача допомагає керівникові, який відповіді за просування продукції на ринок, установити:

1) хто ті люди, які складають його ринок?

2) що вони хочуть купувати?

3) у чому мають потребу і чим користуються?

4) де купують потрібні їм товари (послуги)?

5) скільки потрібно цих товарів (послуг)?

6) коли вони купують?

7) як часто вони купують?

Сегментація ринку є основним елементом системи маркетингу і за ідеальних умов повинна передувати будь-якій діяльності з виробництва та реалізації товару. Тобто, керівник туристичного підприємства (або керівник з маркетингу), знаю можливості свого підприємства, повинен вміти чітко уявити той сегмент ринку, ті групи споживачів, для яких придбані закуповується або виробляється даний товар (послуга).

Є різні способи сегментації ринку (рис. 6.2).Розгляньмо ці способи.

Сегментація за соціально-економічними чинниками — це

поділ споживачів на групи за ознаками статі, віку, кількості членів родини, за рівнем доходів, родом занять, освітою, соціальною групою. Попри усі недоліки, такий спосіб сегментації досить зрозумілий і універсальний.

Сегментація за ознакою культури означає облік впливу культурних розбіжностей (стереотипу споживання, споживчої поведінки) покупців. Особливого значення ця ознака набуває з виходом підприємства на міжнародні ринки або для країн зі значними культурними розбіжностями серед населення.

Сегментація за географічними чинниками — це диференціація стратегій маркетингу для міських і сільських клієнтів, для різних регіонів і районів країни.

Сегментація за ступенем адаптації споживачів до нового товару (послуги) — поділ споживачів за розбіжностями щодо реагування на появу нового товару (послуги) або нової збутової концепції.

Можна виокремити характерні групи споживачів, кількісне співвідношення яких слід визначити для того чи іншого ринку:

1) новатори — особи, схильні до ризику й експерименту, зазвичай, люди високого соціального статусу, які належать до вкщбї за рівнем доходів групи городян;

2) ті, хто швидко звикають до нового товару — особи, схожі за соціальними характеристиками на представників першої групи, але менш схильні до ризику. Вони, зазвичай, мешкають у сільській місцевості, беруть активну участь у громадському житті;

3) ті, хто легко звикають до нових товарів — великі групи людей, котрі уникають ризику;

4) ті, хто повільно звикають до нових товарів — великі групи людей, котрі обережні у виборі товару, схильні наслідувати інших. Консерватори, котрі не схвалюють змін, зазвичай, належать до груп з низьким рівнем доходів, люди малопре- стижних професій;

5) ретрогради — тип споживачів, котрих характеризує негативне ставлення до будь-яких змін. Вони позбавлені уяви, реагують на товар (послугу) тільки тоді, коли він уже є на ринку тривалий час.

Вивчивши співвідношення цих груп споживачів, можна прогнозувати зміни обсягу товару (послуги), що продається.

Сегментація за каналами одержання товарів (послуг) — це поділ покупців з урахуванням їхньої схильності до певних типів контрагентів, з якими вони постійно співпрацюють чи які є для них, на їхню думку, найкращими партнерами. Враховують і місцезнаходження каналів одержання продуктів для різних покупців.

Сегментація за ступенем використання товару — це поділ ринку на сегменти залежно від того, наскільки на ньому використовується ваш товар. На основі аналізу цих сегментів фірма може орієнтувати свою маркетингову стратегію на основну групу споживачів, представлених на декількох сегментах, і покупки, що забезпечують найбільший обсяг товарові фірми.

Сегментація ринку за психографічною ознакою — найефективніший метод. Такі чинники, як стиль життя, особисті якості споживачів, точніше відображають ймовірну реакцію покупців на той чи інший товар (послугу), аніж кількісні оцінки сегментів ринку за географічною чи демографічною ознаками. Тому компанії різних галузей прагнуть якомога точніше враховувати стиль життя своїх клієнтів.

Сегментація за первинністю покупки — поділ споживачів за місцем, де товар чи послуга купується вперше.