Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.2. Облік доходів від реалізації

До складу доходів від основної операційної діяльності торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства відносяться:

- дохід (виручка) від реалізації товарів;

- дохід (виручка) від реалізації готової продукції;

- дохід (виручка) від реалізації послуг.

Дохід при реалізації визнається в момент відвантаження (відпуску) товарів, продукції, послуг. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, щ0 отримані або підлягають отриманню.

До складу доходів від реалізації включається сума податку на додану вартість, яка відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" відображається на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання від вартості реалізованих товарів та продукції власного виробництва.

Для обліку доходу від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, а також суми знижок, наданих покупцям, й інших вирахувань з доходів Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено застосування рахунка 70 "Доходи від реалізації".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має наступні субрахунки:

- 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

- 702 "Дохід від реалізації товарів";

- 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

- 704 "Вирахування з доходу";

- 705 "Перестрахування".

Субрахунок 705 "Перестрахування" в торгівлі не застосовується, його використовують підприємства, які є страховиками.

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших, передбачених законодавством) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) товарів, продукції, робіт, послуг, за регіонами збуту та/або за іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентським та іншим аналогічним договорам на користь комітентів, принципатів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем товарів і продукції, й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходів. За кредитом субрахунку 704 "Вирахування з доходу" відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".Рис. 6.1. Класифікація доходів за видами діяльності

Облік доходів від реалізації товарів та готової продукції власного виробництва наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6. і Облік доходів від реалізації товарів (продукції)

№ gор.Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВаловий дохідВалові витрати
Визначення доходу в оптовій тоглтвлі
1Відвантажено (відпущено) товари покупцю3617021200010000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ7026412000
2Списано чистий дохід (виручка) від реалізації товарів70279110000
Визнання доходу в роздрібній торгівлі
3Відображення виручки від реалізації товарів Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ301

702
702

641
12000

2000
10000
Списано чистий дохід (виручка) від реалізації товарів70279110000
Визнання доходу на підприємстві ресторанного господарства
- на підприємствах, які використовують в обліку "виробничий метод":
1)відоораження виручки від реалізації готової продукції;3017011200010000
2)нараховано податкове зобов'язання з ПДВ7016412000
3)списано чистий дохід (виручка) від реалізації70179110000
- на підприємствах, які використовують в обліку "торгово-виробничий:
1)

2)
відображення виручки від реалізації товарів;

нараховано податкове зобов'язання з ПДВ;
301

702
702

641
12000

2000
10000
3)списано чистий дохід (виручка) від реалізації товарів70279110000
Вирахуваннями з доходу згідно з П(С)БО-3 "Звіт про фінансові результати" є:

1) податок на додану вартість;

2) акцизний збір;

3) інші збори або податки з обороту.

У торгівлі до інших зборів, які передбачені законодавством, відноситься збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, збір до Пенсійного фонду з реалізації ювелірних виробів.

Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки відображаються в обліку:

дебет субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

дебет субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів";

дебет субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

Нарахування збору до Пенсійного фонду з операцій по реалізації ювелірних виробів відображається в обліку:

дебет субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів";

кредит субрахунку 651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням".

До інших вирахувань з доходу відносяться:

• надані знижки;

• повернення товарів;

• суми доходів, одержаних підприємством від інших осіб, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

Надання покупцям знижок повинно передбачатися угодами на реалізацію товарів (продукції). Цивільним кодексом України (ст. 632) передбачено, що: "Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається". Сторони, які виконали свої зобов'язання за договором поставки (продавець поставив товар, а покупець розрахувався), змінити ціну товару, навіть за згодою обох сторін, не мають права.

Приклад 1. Фірма реалізує товар за ціною 6000 грн (у тому числі ПДВ). За умовами договору , якщо покупець придбає партію товарів, що перевищує 10 одиниць, надається знижка у таких розмірах: 5% від вартості за цінами продажу, якщо оплата надійде на рахунок фірми грошовими коштами протягом 5 днів від дати відвантаження товару.

Покупець придбав 12 одиниць товару на умовах договору. Товар відвантажено покупцю у повному обсязі. Покупець провів розрахунки за товар таким чином: за 4 одиниці товару грошові кошти надійшли на другій день після дати відвантаження; за інші - кошти надійшли після закінчення періоду дії знижки.

Облік надання знижок наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 Облік надання знижок при реалізації товарів

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
Визнання доходу
1Відвантажено (відпущено) товари покупцю3617027200060000
2

3
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

Списано собівартість реалізованого товару
702

902
641

281
12000

45000
II. 5.9

Закону про прибуток
4Надійшла оплата за 4 одиниці товару (покупець скористувався правом на одержання знижки)31136122800
5Відображення суми знижки7043611200-1000
6Корегування ПДВ (методом сторно)704641-200
7Надійшла оплата за 8 одиниць товару31136148000
Повернення покупцями товарів постачальнику здійснюється, якщо відвантажений товар не відповідає за якістю, кількістю або ціною умовам укладених угод. Суми визнаного доходу при поверненні товарів не корегують безпосередньо за субрахунками 701 "Дохід від реалізації готової продукції" та 702 "Дохід від реалізації товарів". Для зменшення суми фактично одержаного доходу використовують субрахунок 704 "Вирахування з доходу". Інші вирахування з доходу враховуються без непрямих податків.

Приклад 2. Покупець, який не є платником ПДВ, повернув товар. Ціна продажу - 3600 грн (в тому числі ПДВ). Собівартість поверненого товару - 2500 грн.

Облік повернення товарів наведено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3 Облік повернення реалізованих товарів

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВаловий дохідВалові витрати
"Облік повернення товарів в оптовій торгівлі
1Оприбуткування поверненого товару (методом сторно)902281-2500П. 5.9 Закону про прибуток
2Зменшення доходу від реалізації7043613600-3000
3Сторнується податкове зобов'язання з ПДВ *704641-600
4Оплата поверненого товару3613113600
Облік повернення товарів в роздрібній торгівлі
1Оприбуткування поверненого товару (методом сторно)902282-2500п. 5.9 Закону про прибуток
2Зменшення доходу від : реалізації7043613600-3000
3Сторнується податкове зобов'язання з ПДВ *704-600
4Сторно списання суми торгової націнки285282-1100
5Оплата готівкою покупцю за повернений товар3613013600
Відповідно до п. 4.5.3. Закону про ПДВ зменшення суми податкових Зобов'язань постачальника при зміні компенсації вартості товарів (робіт, послуг), наданих особам, які не є платниками ПДВ, дозволяється лише тоді коли при поверненні раніше поставлених товарів покупець отримує повну грошову компенсацію їх вартості. також при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів.

Сума доходів, одержаних від інших осіб на користь комітента за Договором комісії, відображається в обліку як вирахування з доходу за дебетом рахунку 704 "Вирахування з доходу".