Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

1.3. Патентування торговельної діяльності

Якщо торговельне підприємство здійснює реалізацію товарів за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток, то воно повинно придбати патент відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР зі змінами та доповненнями (далі - Закон про патентування).

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. При цьому торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Відповідно до діючого законодавства патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів за готівку, інші готівкові платіжні кошти з використанням кредитних карток. Пунктами продажу товарів, визначеними Законом про патентування, є магазини, кіоски, лотки, прилавки, палатки, фабрики-кухні, їдальні, ресторани тощо.

Деякі суб'єкти підприємницької діяльності не підпадають під дію Закону про патентування. Зокрема, підприємства та організації Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебувають у державній власності; суб'єкти підприємницької діяльності, створені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, деякі інші.

Без придбання патенту здійснюється торговельна діяльність виключно з використанням деяких товарів вітчизняного виробництва (хліб і хлібобулочні вироби, сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна, продукти дитячого харчування тощо).

Немає потреби придбавати торговий патент також у випадках: якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює реалізацію продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані в його виробничі або адміністративні приміщення; при здійсненні діяльності у сфері ресторанного господарства на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговуванням виключно власних працівників, учнів, студентів;

при закупівлі у населення продукції, якщо подальша реалізація такої продукції відбувається з розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових, а також заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки).

Патент за плату видається державним податковим органом за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності або їх структурних (відокремлених) підрозділів; за місцем пунктів продажу товарів чи за місцем реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу.

У торговельній діяльності застосовуються такі види патентів: торговий, короткотерміновий, пільговий та спеціальний.

Найпоширеніший - торговий патент, форму і порядок якого затверджено наказом ДПІУ від 25.04.96 р. № 33.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва, перелік яких наведено в Законі про патентування: поштові марки, листівки, тара з дерева, паперу для поштових відправлень, періодичні видання друкованих засобів масової інформації тощо.

Крім того, для деяких територій (міст, селищ) для особливого порядку оподаткування, у порядку експерименту, використовується спеціальний патент, вартість якого не обмежується граничними рівнями. За переліком Кабінету Міністрів таких міст дванадцять, серед них Краматорськ, Нова Каховка, Ялта, Алушта тощо.

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати диференційовану плату за спеціальний торговий патент залежно від площі, яка використовується суб'єктом підприємницької діяльності для здійснення торговельної діяльності.

Для придбання торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності подає у податковий орган заявку на придбання патенту за встановленою формою. Реквізити заявки під час її приймання підтверджують оригінали документів, на підставі яких складена заявка (статут підприємства, витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, виду підприємницької діяльності, документа про повну або часткову оплату патенту тощо).

Терміни дії, вартість та порядок оплати торгових, короткотермінових та пільгових патентів наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 Термін дії, вартість та порядок оплати торгових патентів

Термін дії і вартістьТорговий патентКоротко- терміновий патентПільговий патент
Термін дії12 календарних місяцівВід 1 до 15 днів12 календарних місяців
Вартість патентуЗа календарний місяць (граничні рівні): - у Києві і обласних центрах — від 60- 320 грн;

- у м. Севастополі, містах обласного підпорядкування і районних центрах -від 30-160 грн;

- інших населених пунктах - до 80 грн;

- курортні місцевості або території, які прилеглі до митниць, інших пунктів переміщень через митний
За один день: фіксований розмір 10 грнОдноразова плата у розмірі 25 грн за весь термін дії патенту
Порядок оплатиЩомісяця до 15-го числа місяця, який передує звітному*Не пізніше, ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльностіОдноразово під час придбання патенту
Патент є, по суті, авансовою оплатою податку на прибуток і відповідно сплачені суми за патент зараховуються при кінцевому розрахунку податку на прибуток (податок на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних торгових патентів)
*Під час придбання торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір оплати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії. Можна зробити попередню оплату вартості торгового патенту, але не більше ніж на три роки.

Придбаний патент має бути відкритим та доступним для огляду і розміщуватися:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля

реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці - для автомагазинів, розвозок та інших видів

пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків

та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для

торговельної діяльності місцях.

Чинним законодавством передбачена відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення порядку використання торгового патенту (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог Закону про патентування (ст. 8)

№ пор.ПорушенняВідповідальність
1Порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежівПеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ на день виникнення такого податкового ' боргу або на день його (частини) погашення, і залежно від того, яка з величин таких ставок с більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті
2Здійснення операцій, що підлягають патентуванню без одержання торгового патентуШтраф у подвійному розмірі вартості торго­вого патенту за повний термін діяльності СПД 1 із зазначеним порушенням
3Передача торгового патен­ту іншим особамШтраф у подвійному розмірі вартості торго­вого патенту за повний термін діяльності СПД із зазначеним порушенням
4Використання торгового патенту на території, на якій він не дієШтраф у подвійному розмірі вартості торго­вого патенту за повний термін діяльності СПД із зазначеним порушенням
5Здійснення операцій, з реалізації товарів із засто­суванням пільгового торго­вого патенту без одержання торгового патенту або з порушенням порядку його використанняШтраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту
6Здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патентуШтраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового торгового патенту за повний термін діяльності СПД із зазначеним порушенням
7Порушення порядку розміщення торгового

патенту
Штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць
Всі штрафи за порушення порядку використання патентів підлягають сплаті у п'ятиденний термін з дня виявлення порушення.

Облік патентів

У бухгалтерському обліку підприємства відображаються операції з придбання патентів, з врахування вартості патентів при сплаті податку на прибуток, штрафні санкції щодо порушення порядку використання патентів.

Розглянемо відображення в бухгалтерському обліку операцій з

придбання та списання торгових патентів.

Приклад 1. Податок на прибуток більший, ніж оплачена вартість торгового патенту.

Оптове торговельне підприємство для здійснення торгівлі за готівку зі складу придбало торговий патент. Вартість патенту -160 грн за місяць. Попередня оплата за патент - 10 червня за III квартал звітного року у сумі 480 грн. За результатами діяльності за звітний квартал підприємством отриманий прибуток. Розрахований податок на прибуток за звітний квартал - 900 грн.

Облік придбання та списання торгових патентів наведено у

табл. 1.7.

Таблиця 1.7

Облік придбання та списання торгових патентів

Зміст операціїДебетКредитСума,
1Попередньо оплачено вартість торгового39311480
2Нарахований поточний податок на прибуток за III квартал981641900
3Віднесена сплачена вартість торгового патенту на зменшення податку на прибуток64139480
4податку на прибуток і перераховано до бюджету різницю641311420
Приклад 2. Податок на прибуток менший, ніж оплачена вартість

торгового патенту.

Оптове торговельне підприємство для здійснення торгівлі за готівку зі складу придбало торговий патент. Вартість патенту -

160 грн за місяць. Попередня оплата за патент - 10 червня за III квартал звітного року у сумі 480 грн. За результатами діяльності за звітний квартал підприємством отриманий прибуток. Розрахований податок на прибуток - 450 грн.

Облік придбання та списання торгових патентів наведено в табл. 1.8.

Таблиця 1.8 Облік придбання та списання торгових патентів

№ порЗміст господарських операційКореспондуючі рахункиСума, грн
ДебетКредит
1Попередньо оплачено вартість торгового патенту39311480
2Нарахований податок на прибуток за підсум­ками III кварталу981641450
3Віднесена сплачена вартість торгового патенту на зменшення податку на прибуток в межах нарахованого податку на прибуток64139480*
* Від'ємна різниця, що утворилась (30 грн - переплата до бюджету), буде врахована тільки за підсумками звітного року.

Приклад 3. Підприємство оптової торгівлі придбало торговий патент та при його придбанні сплатило повну вартість патенту за рік -1920 грн (по 160 грн за місяць). 1 вересня підприємство повідомило податкову інспекцію про те, що з 1 жовтня воно припиняє торговельну діяльність. Підприємству належить повернути суму за З місяці (з жовтня по грудень) -- 480 грн.

Облік придбання та списання торгових патентів наведено в табл. 1.9.

Таблиця 1.9 Облік придбання та списання торгових патентів

№ порЗміст господарських операційКореспондуючі рахункиСума, грн
ДебетКредит
1Попередньо оплачено вартість торгового патенту393111920
2Віднесена сплачена вартість торгового патенту на зменшення податку на прибуток за І-ІІІ квартали641391440
3Списано вартість поверненого торгового патенту64239480
4Отримано на поточний рахунок повернену суму311642480
Нарахування штрафних санкцій за порушення вимог Закону про патентування відображається в бухгалтерському обліку записом: дебет субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки", кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками".