Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

1.2. Ліцензування торговельної діяльності

Ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законодавством.

Основними нормативними документами, які регламентують питання ліцензування у торговельній діяльності є:

• Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІП зі змінами та доповненнями;

• Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР зі змінами та доповненнями;

• Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотронних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.95 р. № 60/95-ВР зі змінами та доповненнями.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1698 від 14.11.2000 р. "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами та доповненнями) затверджено перелік органів державного управління, що видають ліцензії (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Види торговельної діяльності, які підлягають ліцензуванню

Види діяльності, які підлягають ліцензуваннюОргани ліцензування
Торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/сМіністерство внутрішніх справ
Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорої оцінного камінняМіністерство фінансів
Види діяльності, які підлягають ліцензуваннюОргани ліцензування
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобамиДержавний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Комітет з контролю за наркотиками
Оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратамиДержавний департамент ветеринарної медицини
Оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами

Торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації
Мінпромполітики Служба безпеки України
Торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформаціїДепартамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ
Оптова торгівля насіннямМінагрополітики
Оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим*Департамент з питань адміністрування акцизного
Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоямизбору і контролю за виробництвом та обігом
Оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробамипідакцизних товарів
*Цей вид діяльності, за винятком торгівлі спиртом коньячним, можуть здійснювати лише державні підприємства, уповноважені КМУ. Торгівлю спиртом коньячним можуть здійснювати підприємства, які входять до переліку коньячних підприємств, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Термін дії ліцензії на провадження вказаних видів торговельної діяльності становить 5 років, а плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

При цьому ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Плата за ліцензію на оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами становить 5000 грн/рік.

Перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання для деяких ліцензованих видів господарської діяльності, встановлюються ліцензійними умовами. Такі ліцензійні умови передбачають різні вимоги для оптової та роздрібної торгівлі і затверджуються окремими нормативними документами.

Для отримання ліцензії у відповідних органах надаються наступні документи:

заява за встановленою формою;

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки органів статистики про внесення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав оригінал документа;

документи, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів для кожного з видів діяльності, що підлягають ліцензуванню (постанова КМУ "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 04.07.2001 р. № 756).

Плата за видачу ліцензії вноситься протягом ЗО днів з моменту отримання повідомлення про прийняття рішення органу ліцензування про видачу ліцензії. Якщо плата за ліцензію не внесена у відповідні строки, ліцензія може бути визнана недійсною.

За чинним законодавством орган, що видав ліцензію, має право призупинити дію ліцензії чи анулювати її.

Призупинення дії ліцензії відбувається у наступних випадках: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов чи невиконання у певний термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, що видав ліцензію щодо дотримання ліцензійних умов.

Анулювання ліцензії органом, що видав ліцензію, може відбуватися у випадках:

виявлення недостовірних даних у заяві на видачу ліцензії або

документах, що до неї додаються;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій

особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом господарювання

ліцензійних умов.

За провадження відповідної господарської діяльності без ліцензії законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності

за здійснення господарської діяльності без ліцензії відповідно до чинного законодавства

Номер статтіКодекс України про адміністративні правопорушення
За здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами без ліцензії — штраф від двадцяти до ста
ст. 156неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі
ст. 164Провадження господарської діяльності без ліцензії - штраф від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Кримінальний кодекс України
ст. 202Здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування (якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах) - штраф від ста до двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років
У бухгалтерському обліку підприємств, що здійснюють відповідну торговельну діяльність, відображаються операції з отримання ліцензії, нарахування їх амортизації (зносу), нарахування і сплати штрафних санкцій за порушення ліцензійного законодавства, а також списання вартості ліцензій по закінченні строку їх дії (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Бухгалтерський облік операцій з ліцензіями на здійснення торговельної діяльності

Зміст операціїКореспондуючі рахунки
ДебетКредит
1Перераховано грошові кошти за ліцензію371311
2Отримана ліцензія на здійснення певного виду діяльності127*685
3Зараховано аванс685371
4Нараховано амортизацію (знос) нематеріального активу, що підтверджений ліцензією (методом прямолінійного списання)92133
5Списання вартості ліцензій після закінчення строку ії дії за рахунок нарахованого зносу133127
6Нарахування і сплата штрафних санкцій за порушення ліцензійного законодавства948

642
642

311