Організація обслуговування у малих готелях: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, 3.1. Тимошенко, Ю.І. Палеха, М.Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О.В. Шербенка. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 181 с. - Бібліогр.:176 с.

6.3. Вимоги щодо забезпечення безпеки

При наданні готельних послуг повинен бути забезпечений прийнятний рівень ризику для життя і здоров’я проживаючих як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях (стихійних лихах тощо).

Ризик для життя і здоров’я людини в готелі виникає за умов:

— існування джерел ризику;

— прояву даного джерела на небезпечному для людини рівні;

— схильності людини до дії в осередках небезпеки.

Шкідливі чинники (чинники ризику) в малому готелі

можуть бути класифіковані так: травмо-небезпека; дія навколишнього середовища; пожежонебезпека; біологічні дії; психофізіологічні навантаження; небезпека випромінювань; хімічні дії; підвищена запиленість і загазованість та інші.

Травмонебезпека може виникнути в результаті переміщення механізмів, предметів чи тіл, несприятливих ергономічних характеристик використовуваного обладнання, що викликають травми, небезпечних атмосферних явищ (атмосферна електрика, блискавки і т.п.). Зниження трав- монебезпеки забезпечується:

— захисними пристроями і огорожами при використанні рухомих механізмів, предметів, небезпечних ділянок території;

— використанням засобів індивідуального захисту;

— дотриманням ергономічних вимог до обладнання;

— дотриманням вимог будівельних норм до житлових і громадських будівель;

— дотриманням правил експлуатації використовуваного інвентарю і устаткування (ліфтів, підйомників, візків та ін.), забезпечуючи його безпечну роботу;

— попереджувальним інформуванням гостей про чинники ризику і заходи щодо попередження травм.

Гості повинні бути інформовані про те, як уникнути можливих травм і які екстренні заходи слід зробити у разі отримання травми.

Дія навколишнюю середовища зумовлена підвищенням або зниженням температури навколишнього середовища, вологістю і рухливістю повітря в зоні обслуговування гостей, різкими перепадами атмосферного тиску. Показники мікроклімату в приміщеннях обслуговування туристів (спальних, ресторанного господарства, клубних та інших) повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.

Попередження шкідливих дій навколишнього середовища забезпечується:

— вибором сприятливої пори року, доби для здійснення подорожі;

— оснащенням приміщень готелю пристроями конди- ціонування, дезодорації повітря, опалювання, автоматичного контролю і сигналізації тощо.

Номенклатура вимог і показників щодо забезпечення пожежобезпеки туристів і методи їх перевірки повинні забезпечуватися відповідно до діючих стандартів. Експлуатацію приміщень готелю необхідно здійснювати в суворій відповідності з вимогами правил пожежної безпеки.

Біологічні чинники — це патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, мікроорганізми, комахи і тварини, що є переносниками інфекційних захворювань або викликають опіки, алергічні та інші токсичні реакції. Дія цих чинників ризику на проживаючих та обслуговуючий персонал запобігається:

— дотриманням встановлених санітарних норм і правил

обслуговування; '