Організація обслуговування у малих готелях: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, 3.1. Тимошенко, Ю.І. Палеха, М.Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О.В. Шербенка. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 181 с. - Бібліогр.:176 с.

6.2. Забезпечення безпеки

Готель відповідно до закону України «Про туризм» відповідає за збереження речей проживаючого, а також несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю і майну проживаючих внаслідок недоліків при наданні послуг, а також компенсує моральну шкоду, заподіяну проживаючому внаслідок порушення його прав.

Тому в кожному малому готелі має бути план заходів щодо забезпечення захисту і безпеки клієнтів, який включає такі чинники ризику, як пожежа, крадіжка, травма, несподіване захворювання тощо. Цей план, природно, повинен відповідати діючим законам і правилам, виконання яких має систематично контролюватися одним з керівників готелю. Персонал готелю повинен пройти курс протипожежної підготовки і надання першої допомоги. У будівлі готелю всі запасні виходи і маршрути евакуації клієнтів повинні бути чітко позначені, а в кожному номері та в усіх громадських місцях повинна бути наочна інформація про запасні виходи, маршрути евакуації і найближчу систему пожежної сигналізації.

Захист гостей і їх власності — важливий аспект у роботі малих готелів. Власник і службовці зобов’язані згідно із законом вживати всі необхідні заходи обережності, щоб забезпечити безпеку гостей (в т.ч. й економічну). Велику роль у цій справі на сучасному етапі розвитку бізнесу відіграють електронні системи управління. Вони використовують мережу комп’ютерів останнього покоління і новітні технології, що допомагає підвищити ефективність операцій і мінімізувати різні махінації при здійсненні розрахунків.

Готельні служби зобов’язані забезпечити клієнтів інформацією про правила протипожежної безпеки і правила користування електроприладами, а також у разі потреби викликати для клієнта без додаткової оплати швидку допомогу.

В процесі виявлення, аналізу і прогнозування потенційних загроз мають враховуватися об’єктивно існуючі зовнішні та внутрішні умови. Такими є:

— нестабільна політична, соціально-економічна і криміногенна ситуація;

— невиконання законодавчих актів, відсутність ряду законів з життєво важливих питань;

— зниження моральної, психологічної і виробничої відповідальності громадян.

На стадії концептуального опрацювання питань безпеки малих готелів можливий розгляд загального складу потенційних загроз. Конкретні переліки, пов’язані із специфікою, вимагають певної деталізації і характерні для етапу розробки конкретного проекту системи безпеки.

У загальному плані до загроз безпеці особи відносяться:

— викрадення і загрози викрадення співробітників, членів їх сімей і близьких родичів;

— вбивства, що супроводжуються насильством, знущаннями і тортурами;

— психологічний терор, загрози, залякування, шантаж, здирництво;

— грабежі з метою заволодіння грошовими коштами, цінностями і документами.

Злочинні посягання відносно приміщень, будівель і персоналу можуть виявлятись у вигляді: вибухів; обстрілу з вогнепальної зброї; мінування, зокрема із застосуванням дистанційного управління; підпалів; нападу, вторгнення, захоплення, пікетування, блокування; пошкодження вхідних дверей, ґрат, огорож, вітрин, меблів, а також транспортних засобів — особистих і службових.

Метою подібних акцій є відвертий терор відносно малого готелю; нанесення серйозного морального і матеріального збитку; зрив на тривалий час нормального функціонування готелю; заволодіння значними сумами грошей.

Втілення загроз інформаційним ресурсам може бути проведено:

— через наявні агентурні джерела в органах державного управління, комерційних структурах, що мають можливість отримання конфіденційної інформації;

— шляхом підкупу осіб, що безпосередньо працюють у готелі або пов’язані з його діяльністю;

— шляхом перехоплення інформації, що циркулює в засобах і системах зв’язку, обчислювальній техніці, за допомогою технічних засобів розвідки і знімання інформації, несанкціонованого доступу до інформації і навмисних

програмно-математичних дій на неї в процесі обробки і зберігання;

— шляхом підслуховування конфіденційних переговорів, що ведуться в службових приміщеннях готелю, службовому і особистому автотранспорті;

— через переговорні процеси між готелем та іноземними або вітчизняними фірмами, використовуючи необережне поводження з інформацією;

— через ініціаторів з числа співробітників готелю, які хочуть заробити гроші та поліпшити свій добробут або проявляють ініціативу з інших моральних чи матеріальних причин.

Реалізація цих загроз може перешкоджати нормальному виконанню готелем його основних функцій.