Організація обслуговування у малих готелях: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, 3.1. Тимошенко, Ю.І. Палеха, М.Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О.В. Шербенка. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 181 с. - Бібліогр.:176 с.

2.4. Інженерно-технічна служба

Для постійного нагляду за станом інженерно-технічного обладнання в штат готелю можуть бути введені спеціальні посади: інженер технічних засобів, електрик, слюсар-механік, сантехнік та ін. Вирішенням цих питань займається директор або старший адміністратор.

До функцій інженерно-технічної служби готелю входить регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстежень санітарного і технічного стану готелю та території, що прилягає до нього, об’єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються готелем, оцінка якості виконання проведених робіт чи надання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок відповідних актів. У разі необхідності фахівець з комп’ютерного забезпечення здійснює нагляд за встановленою інформаційною системою автоматизації процесів обслуговування в готелі.

Основною метою інженерно-технічної служби готелю є :

- забезпечення умов для гостей та відвідувачів відповідно до стандартів якості;

- зниження витрат і, відповідно, тарифів при підтримці стандартів якості послуг, що надаються.

Зазначена служба мусить давати пропозиції щодо ресурсозберігаючих заходів, які дозволять зменшити загальний обсяг споживання ресурсів за рахунок запобігання невиправданих витрат електроенергії, води, газу тощо.