3.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу

7.4. Персонал закладу ресторанного господарства

Директор ресторану організовує всю роботу закладу і несе відповідальність за його стан і діяльність.

Інші керівні працівники (менеджер з виробництва, менеджер з обслуговування) керуються в своїй діяльності затвердженими генеральним менеджером посадовими інструкціями, складеними на основі кваліфікаційних характеристик посад цих працівників.

Менеджер з виробництва є ключовою особою, яка несе відповідальність за виробничу діяльність закладу та якість продукції. У дрібних закладах він є одночасно й помічником директора ресторану. Менеджер з виробництва організовує роботу, забезпечуючи приготування їжі високої якості, різноманітного асортименту; розподіляє обов'язки кухарів; складає графік виходу на роботу виробничого персоналу; постійно контролює дотримання технології приготування їжі, норм закладки сировини, санітарних правил, наявність у кухарів на робочих місцях технологічних карт; розробляє меню; у складі комісії проводить бракераж готової їжі.

Фахівці — категорія працівників, які займаються безпосередньо аналізом інформації, що надходить; розробкою технічних, економічних і організаційних рішень. Це інженери й техніки з усіх спеціальностей, технологи, економісти, бухгалтери, товарознавці, юрисконсульти, а також фахівці, які здійснюють розробку та впровадження форм організації виробництва й обслуговування, методів планування та обліку виробничо-господарської діяльності, постачання, контроль за роботою закладу. Це працівники торгових, виробничих, планово-економічних, фінансових, юридичних та інших служб закладу ресторанного господарства.

Технічними виконавцями є секретарі, оператори рахункових машин та інші працівники, на яких покладаються функції з одержання, опрацювання, передачі та зберігання різної інформації, своєчасне доведення її до керівників і фахівців.

Крім функціональної класифікації кадрів менеджменту, є й інші. Наприклад, професійна: економісти, товарознавці, бухгалтери, інженери технологи ресторанного господарства, юрисконсульти та ін.; кадрова — це характеристика за статтю й віком, рівнем освіти, професією, спеціальністю; посадова — головні, провідні, старші фахівці 1 і і І категорії, начальники та їхні заступники, завідувачі складами.