3.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу

1.5. Моніторинг контролю маркетингу готельного бізнесу

Аналізуючи зазначені елементи процесу управління маркетингом, можна зробити висновок, що його ключовою метою є розроблення стратегічних маркетингових програм, від правильності вибору яких залежить ефективність діяльності будь-якого комплексу, зокрема комплексу готельного бізнесу й готельної індустрії. Як правило, маркетингова стратегія готельного бізнесу в глобальному масштабі розробляється ще до введення в експлуатацію готельного об'єкта, і цілком можливо, що вона може бути сформульована неправильно, крім того, навіть грамотна маркетингова стратегія не може врахувати численних змін у ринковому середовищі готельного бізнесу. Отже, необхідно швидко та якісно модифікувати й корегувати маркетингову стратегію в готельному бізнесі. Одним з найбільш ефективних способів такого корегування є Yield management — система методів управління доходами готелю. Цей метод містить цілий комплекс сприятливих можливостей, завдяки яким значно скорочується коло поточних і потенційно вузьких місць для конкретного готельного бізнесу.

Зокрема, розглядаючи відділ продажів з погляду функціонування готельного бізнесу, де всі сегменти споживачів мають розмиту природу, метод управління доходами дозволяє оптимальним шляхом адаптуватися до ринку в реальному режимі часу, вчасно відреагувати на можливу зміну, маючи єдину мету — поліпшити реальні економічні показники.

Yield management допомагає здійснити розробку різноманітних тарифів на готельні продукти з найбільш повним урахуванням клієнтського попиту, не забуваючи про установку відповідних розмежувальних бар'єрів, покликаних запобігти змішуванню різних сегментів ринку. Цей метод дозволяє підняти прибутковість номерного фонду готелю, доход з одного номера може бути збільшений на 35% у високий сезон, крім того, він сприяє істотному скороченню втрат у низький сезон.

Раціональне поєднання управління доходами (Yield management) з класичними методами управління маркетингом готельного бізнесу дає досить швидкий ефект. Це сприяє не просто оптимізації, а й модифікації маркетингової стратегії, що в остаточному підсумку дозволяє за короткий проміжок часу значно поліпшити економічні показники. Завдання цього методу полягає в оптимізації доходів від готельної діяльності за короткий проміжок часу, що, безсумнівно, повинно перетворитися в довгострокову маркетингову політику готелю.

На відміну від класичної маркетингової політики, яка прагне до стимулювання попиту шляхом комерціалізації готельної пропозиції, метод управління доходами дає змогу контролювати й направляти попит на готельні продукти.

Слід підкреслити, що будь-яка прогресивна система, до якої належить і Yield management, не дасть потрібного результату, якщо вона не матиме необхідний кадровий потенціал. При цьому можуть змінитися не тільки його якісні параметри (освоєння такої системи вимагає впровадження спеціальних комп'ютерних програм і відповідно підготовлених кадрів), а й кількісні параметри. Зокрема, впровадження подібної системи, як правило, спричиняє скорочення робочих місць у відділах прийому й розміщення готелів.

Природно, що не всі менеджери готелів готові піти на такий крок, але відмова від застосування новітніх технологій бронювання та управління продажами в остаточному підсумку призведе не тільки до втрати готелями своїх позицій на ринку, а й до повної втрати ринкової конкурентоспроможності.