Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

22.3. Система зовнішньої маркетингової інформації

Система зовнішньої інформації орієнтована на джерела й методичні прийоми, за допомогою яких можна отримати інформацію про події та ситуації, що складаються у зовнішній маркетинговому середовищі.

Збір зовнішньої інформації передбачає накопичення різноманітних відомостей про:

ситуації на різних ринках, особливо на тих, на яких працює або збирається працювати підприємство;

силах, що діють на ринку (існуючі та потенційні конкуренти, споживачі, контактні аудиторії тощо);

стан і тенденції розвитку факторів макросередовища.

В системі зовнішньої інформації виділяються джерела:

загальної маркетингової інформації;

вузькопрофільної маркетингової інформації. Джерелами загальної маркетингової інформації можуть бути:

книги загальної економічної орієнтації;

статистичні видання;

довідники;

телебачення, радіо;

рекламна діяльність масового характеру;

законодавчі та нормативні акти, а також інші публікації державної влади та управління;

виставки, наради, конференції, презентації, дні відкритих дверей;

виступи державних, політичних і громадських діячів і т.д.

До джерел вузькопрофільної маркетингової інформації можна віднести:

публікуються бухгалтерські та фінансові звіти підприємств;

звіти, інтерв'ю керівників і фахівців туристських підприємств;

вузькоспеціалізовані періодичні друковані видання (газети, журнали, бюлетені, комерційні огляди);

книги, посібники, підручники та довідники з маркетингу в туризмі;

туристські економічні огляди;

друкована реклама підприємств (каталоги, проспекти, буклети тощо);

спеціалізовані виставки та ярмарки;

відвідування підприємств;

відомості туристського характеру, розповсюджувані спеціалізованими фірмами в формі друкованої продукції або на машиночитаних носіях інформації;

комерційні бази і банки даних;

канали особистої комунікації (особисті контакти з споживачами, обмін інформацією з іншими фірмами, відвідування підприємств, спостереження за діяльністю фірм на виставках, ярмарках і т.д.).

Зовнішніх джерел інформації дуже багато. Тому зібрати всі дані, відносяться до сфери інтересів підприємства, просто неможливо. Тут необхідно виходити з того, що розподіл інформаційних даних, як рассматривавшегося раніше обсягу продажів, підпорядковується ефекту Парето, тобто 80% інформації міститься в 20% джерел. Отже, з великого обсягу джерел необхідно вибрати самі цінні. А це, в свою чергу, вимагає подвійної оцінки - як самих джерел, так і містяться в них відомостей.

При всій цінності зовнішньої інформації слід мати на увазі, що містяться в ній відомості доступні практично всім і тому нікому не дають суттєвих переваг. Це, так звані, "жорсткі" інформаційні маркетингові відомості.

У більшості випадків можливість отримати інформацію, якої немає у конкурентів, або обігнати їх в її отриманні забезпечує підприємству стратегічні переваги. Такі інформаційні дані називаються "м'якими" або первинними.