Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

14.4. Розробка комунікаційної стратегії

Комунікаційна стратегія розробляється на основі прийнятої туристським підприємством загальної стратегії маркетингу і з урахуванням відповідних стратегій в області продукту, цін і збуту.

Процес розробки комунікаційної стратегії в загальному вигляді являє послідовність ряду етапів (рис. 14.3.).

Рис. 14.3. Етапи розробки комунікаційної стратегії