Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

14.2. Цільові аудиторії комунікацій

Розглянемо більш докладно систему цільових аудиторій (адресатів) маркетингових комунікацій туристського підприємства. На кого ж спрямовані маркетингові комунікації? Цілком очевидно, що на всі організації, фірми і конкретних людей, які своєю діяльністю впливають на досягнення туристської фірмою своїх цілей на ринку. Схема основних адресатів маркетингових комунікацій представлена на рис. 14.1. Серед найважливіших адресатів можна виділити:

1. Співробітники самої фірми. Досягнення поставлених перед нею цілей у величезній мірі залежить від того, наскільки керівництво досягло взаєморозуміння з персоналом, наскільки співробітники мотивовані, який психологічний клімат панує в колективі. Найбільш часто використовуваними засобами комунікацій в даному випадку є: матеріальні стимули результатів роботи, система просування по службі, система привілеїв, конкурси серед співробітників, спонсорство.

Очікувана туристської фірмою відповідна реакція виражається в поліпшенні відносини співробітників до своєї

роботі і фірмі в цілому, творче ставлення до праці, досягнення сприятливого морально-психологічного клімату і т.д.

2. Дійсні і потенційні споживачі (цільовий ринок) - найважливіший адресат комплексу маркетингових комунікацій. Система комунікацій з цільовим ринком відрізняється надзвичайною різноманітністю форм, засобів та інструментів, які в подальшому докладно розглядаються в цьому навчальному посібнику. Бажана з точки зору туристського підприємства відповідна реакція може істотно відрізнятися, в залежності від конкретної маркетингової ситуації. В кінцевому ж підсумку, - це цілком природно - придбання туристського продукту, пропонованого фірмою - джерелом (відправником) комунікацій.

3. Маркетингові посередники. В їх число входять торгові посередники (турбюро, екскурсійні бюро, туристські агентства), а також особи і фірми, що сприяють виконання окремих маркетингових функцій (наприклад, агентства маркетингових досліджень, рекламні агентства і т.д.). Особливістю даного адресата комунікацій є те, що маркетинговий посередник (наприклад, рекламне агентство) може бути посередником комунікації фірми з цільовим ринком і контактними аудиторіями.

Рис. 14.1. Основні адресати маркетингових комунікацій туристського підприємстваЗасобами комунікацій на адресу маркетингових посередників є реклама, система знижок, спільна реклама, конкурси, пропаганда і т.д. Очікувана реакція - ділове партнерство в атмосфері взаєморозуміння і взаємодопомоги в здійсненні маркетингових заходів.

4. Контактні аудиторії (див. 4.3.) В силу певних умов впливають на успіх туристської фірми. Основними засобами комунікацій можуть бути пропаганда, реклама, спонсорські заходи, участь у вирішенні соціальних проблем міста, регіону і т.д. У відповідь реакції контактних аудиторій фірма очікує сприяння її діяльності, формування та підтримку позитивного іміджу фірми або, принаймні, відсутність протидії.

5. Виробники туристських послуг - підприємства, що надають послуги з розміщення, харчування, транспортного обслуговування і т.д. Як інструменти комунікаційного впливу можуть використовуватися реклама, пропаганда. Очікувана відповідна реакція - ділове співробітництво на взаємовигідних умовах.

6. Органи державної влади та управління (як законодавчі, так і виконавчі). Для встановлення і підтримання взаємовідносин з ними можуть бути використані: лобіювання, участь у загальнодержавних програмах (Економічних, екологічних, культурних), презентації, участь у виставках та т.д. Бажана відповідна реакція - встановлення режиму найбільшого сприяння діяльності туристського підприємства.