Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

Розділ 14. Маркетингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства

Сутність маркетингових

комунікацій

Цільові аудиторії комунікацій

Елементи комплексу комунікацій

Розробка комунікаційної

стратегії

Визначення адресата і цілей

комунікацій

Вибір структури комплексу

комунікацій

Розробка бюджету і аналіз

результатів комунікаційної

стратегії