Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

9.1. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку

Туристське підприємство, діючи в складних умовах ринку, має уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати. Справа в тому, що будь-який ринок з точки зору маркетингу складається із споживачів, які відрізняються один від друга по своїм смакам, бажанням, потребам і набувають туристські послуги виходячи з різних мотивацій. Тому здійснення успішної маркетингової діяльності передбачає облік індивідуальних переваг різних категорій споживачів. Саме це становить основу сегментації ринку. За допомогою сегментації із загального числа потенційних споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти), що пред'являють більш-менш однорідні вимоги до туристського продукту.

Сегментація туристського ринку визначається як діяльність по класифікації потенційних споживачів відповідно з якісними і кількісними особливостями їх попиту. Іншими словами, здійснюючи сегментацію, підприємство ділить ринок на окремі групи клієнтів, для кожної з яких можуть знадобитися однакові або схожі види послуг.

Головна мета сегментації - забезпечити адресність туристського продукту, так як він не може відповідати запро-

сам відразу всіх споживачів. За допомогою її реалізується основний принцип маркетингу - орієнтація на споживача. При цьому туристське підприємство не розпилює, а концентрує свої зусилля на "напрямку головного удару" (найбільш перспективних для нього сегментах ринку). Тим самим досягається підвищення ефективності застосовуваних форм і методів продажу, реклами, стимулювання збуту і т.д.

Таким чином, сегментація є, з одного боку, прийом для знаходження частин ринку і визначення об'єктів (перш за все споживачів), на які орієнтується маркетингова діяльність туристського підприємства. З іншого боку, - це управлінський підхід до процесу прийняття ринкових рішень і основа для вибору оптимального поєднання елементів комплексу маркетингу.

Практика маркетингу в туризмі переконливо свідчить, що сегментація ринку:

є засобом вибору найбільш перспективного цільового ринку;

дозволяє в максимальному ступені задовольнити потреби клієнтів;

допомагає вибрати оптимальну маркетингову стратегію;

сприяє встановленню досяжних і реальних цілей;

дає можливість підвищувати рівень прийнятих рішень, забезпечуючи їх обгрунтування інформацією про поведінку споживачів на ринку;

забезпечує підвищення конкурентоспроможності як пропонованих послуг, так і підприємства в цілому;

передбачає оптимізацію маркетингових витрат туристського підприємства;

дозволяє ухилитися або знизити ступінь конкурентної боротьби шляхом освоєння незайнятого сегмента.

Сегментація ринку, безумовно, один з найважливіших інструментів маркетингу в туризмі. Від того, наскільки правильно вона проведена, залежить успіх в конкурентній боротьбі. Щоб бути ефективною, сегментація повинна проводитися по певними ознаками.