Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

6.2. Позиціонування продукту

Кожне туристське підприємство може за допомогою досить простих коштів займатися аналізом, який допоможе йому краще пізнати свій власний продукт. Такий аналіз багатьом керівникам і фахівцям здається занадто очевидним, адже кожен з них вважає, що він краще, ніж хто інший, знає власне туристське пропозицію. Однак необхідно подивитися на туристський продукт з боку, визначити його сильні

і слабкі сторони. Виявлення відмінностей продуктів фірми від конкурентів мовою маркетингу називається позиціонуванням.

Позиціонування туристського продукту - фундаментальна концепція маркетингу для залучення специфічної клієнтури і більше повного задоволення запитів певного сегмента ринку.

Позиціонування має дати відповідь на питання: "Яка цінність продукту для клієнта? "Причому тут мається на увазі не тільки чисто практична вигода від придбання даного продукту, але також і його психологічна цінність ("Ідеальний прообраз продукту»). Справа в тому, що положення будь-якого продукту на ринку може бути реальним і оцінним. Реальним воно є в тому випадку, коли ретроспективний аналіз частки ринку дозволяє фірмі встановити фактичне положення послуги на ринку на попередніх етапах діяльності. Оціночна положення є результатом уявлень фірми про позиції її продукту на ринку. Воно може розходитися з думкою споживачів. Так, наприклад, фірма пропонує на ринок послуги, які, на її погляд, мають високу якість при відносно низьких цінах - позиція X (рис. 6.2.). Але, на думку клієнтів, фірма займає іншу позицію на

Рис. 6.2. Схема позиціонування туристського продуктуринку: послуги середньої якості при низьких цінах - позиція У. У такій ситуації у туристського підприємства можуть виникнути проблеми з клієнтами.

Слід враховувати, що позиція туристського продукту на одному сегменті ринку може відрізнятися від того, як його сприймають споживачі на іншому. Тому ринкове позиціонування був із сегментацією ринку (див. главу 9).