Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 15. Інвентаризація товарів і продуктів у ресторанному господарстві. Облік торгових націнок

Програмна анотація

Об'єкти, періодичність та особливості документування інвентаризації товарів, продукції власного виробництва на підприємства (закладах) ресторанного господарства. Інвентаризаційні різниці: визначення результатів інвентаризації у бухгалтерії закладу ресторанного господарства. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку пересортиці ,природних втрат товарів і продуктів. Облік кінцевих результатів інвентаризації товарів і власної продукції. Торгова націнка у ресторанному господарстві: особливості формування та призначення. Організація аналітичного обліку торгових націнок на товари, власну продукцію у підприємствах (закладах) ресторанного господарства. Синтетичний облік торгових націнок в умовах застосування стандартів бухгалтерського обліку.

План викладу матеріалу:

15.1.Особливості проведення та документальне оформлення інвентаризації у ресторанному господарстві.

15.2.Регулювання інвентаризаційних різниць та синтетичний облік результатів інвентаризації товарів і продуктів у ресторанному господарстві.

15.3.Облік торгових націнок на товари і продукти у ресторанному господарстві.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Інвентаризація Інвентаризаційна комісія Інвентаризаційний опис Незавершене виробництво Інвентаризаційні різниціПересортиця Природні втрати Порівняльна відомість Торгова націнка Метод ціни продажу