Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

14.1. Звітність матеріально-відповідальних осіб складів, кухні (виробництва) та барів (буфетів)

Матеріально-відповідальні особи складів підприємств ресторанного господарства — завідуючі складами складають товарно-грошові звіти, товарні звіти за формою та у порядку, який встановлений для підприємств роздрібної торгівлі. Такий підхід використовують ті склади, які ведуть облік товарів і продуктів за цінами продажу. Якщо структурний підрозділ закладу ресторанного господарства — склад веде облік товарів і продуктів за цінами придбання, звітність матеріально-відповідальних осіб є аналогічною звітності в оптових підприємствах. Так, матеріально-відповідальні особи складають звіти про рух товарів і тари на складі.

З метою контролю за виконанням виробничих завдань матеріально відповідальними особами кухні (виробництва), забезпечення збереження кооперативної власності і своєчасного отримання інформації за операціями кухні, завідуючі виробництвом, кухарі складають та передають до бухгалтерії у визначені терміни звіти.

Так, при розмежуванні матеріальної відповідальності за товари і грошові кошти складаються окремо товарні звіти (за формою товарно-грошових) та касові звіти. В інших випадках матеріально-відповідальні особи кухні складають товарно-грошові звіти (Додаток 46). Терміни подання звітів завідуючих виробництвом, кухарів визначаються дирекцією об'єднання ресторанного господарства або правлінням споживчого товариства чи дирекцією підприємства.

Терміни, порядок складання та подання звітів завідувачами виробництвом, кухарів у бухгалтерію підприємства ресторанного господарства такі самі, як і у роздрібній торгівлі.

Матеріально-відповідальні особи буфетів, барів дрібнороздрібних підприємств складають звіти про рух продуктів, товарів і тари за формою товарно-грошових звітів.

Звіти матеріально-відповідальних осіб подаються у бухгалтерію, перевіряються, приймаються працівниками бухгалтерії, затверджуються керівником підприємства та підлягають бухгалтерській обробці. При перевірці звітів необхідно, перш за все, перевірити порядок їх заповнення з формального боку. Особлива увага приділяється дотриманню порядку нумерації звітів (з початку року або з початку місяця).

Бухгалтерія не має права приймати документи, у яких не заповнені всі реквізити, немає дати або дата не співпадає зі звітним періодом. Якщо в документах виявлені виправлення, слід перевірити обгрунтованість внесених змін та наявність підписів осіб, які зробили виправлення. Зіпсовані документи, які підкладені до звіту, повинні бути прокреслені.

Під час приймання звітів матеріально-відповідальних осіб перевіряється своєчасність оприбуткування отриманих цінностей від постачальників. Для цього слід використовувати журнал реєстрації виданих, повернутих, використаних довіреностей.

Особливу увагу звертають на операції із внутрішнього переміщення товарів, продуктів (зі складу на виробництво, з виробництва на склад, в буфет тощо).

Важливим моментом під час приймання звітів матеріально-відповідальних осіб є перевірка правильності застосування цін.

Звіти матеріально-відповідальних осіб підлягають перевірці з точки зору правильності здійснення підрахунків, визначення оборотів з надходження товарів, продуктів, тари, вибуття та визначення залишків. Перевірені та в окремих випадках виправлені звіти повинні бути затверджені керівником.

бухгалтерська обробка затверджених звітів полягає у заповнені колонок «Заповнюються бухгалтерією». Товарооборот з виробництва власної продукції відображається в окремій колонці.