Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

8.2. Облік повернення товарів покупцями

Повернення товарів на підприємства роздрібної торгівлі здійснюється з різних причин (неналежна якість товару тощо).

У цьому разі продавець зобов'язаний задовольнити претензії покупця. Покупець має право повернути товар протягом гарантійного терміну. Якщо такий термін не встановлено, то покупець неякісного товару може повернути його протягом 6 місяців з дня передачі товару покупцю.

Крім того, продавець зобов'язаний прийняти від покупця товар належної якості, якщо товар не підійшов йому за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром. Таке повернення можна здійснювати протягом 14 днів за умови, що товар не використовувався.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення розрахункового документа, а за товарами, на які встановлено гарантійні терміни — технічного паспорта або іншого документа, що його заміняє, із зазначенням дати продажу.

Разом з розрахунковим документом, техпаспортом подається заява про повернення коштів. На підставі цього складається акт про повернення товару (повернення коштів), у якому повинні бути вказані:

- дані покупця або юридичні реквізити підприємства, що повертає товар;

- відомості про повернутий товар;

- сума, яку треба повернути покупцю.

Акт підписує уповноважена особа суб'єкта господарювання. Після цього покупцю повертаються кошти.

Облік бракованих товарів і облік покупців підприємство веде самостійно в Книзі обліку бракованих товарів і обліку покупців, які отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту.

Згадана книга є документом з терміном зберігання 3 роки. Вона повинна бути прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою і підписом керівника підприємства.

При застосуванні роздрібним підприємством реєстратора розрахункових операцій суб'єкти господарювання повинні видати покупцю розрахунковий документ, що підтверджує повернення коштів, яким є фіскальний касовий чек видачі коштів (видатковий чек). Якщо під час застосування реєстратора розрахункових операцій вони не забезпечують відповідного алгоритму роботи, допускається реєстрація коштів за допомогою операції «службова видача».

Якщо розрахунки проводяться без реєстратора розрахункових операцій, але з обов'язковим веденням книг обліку розрахункових операцій, то покупцю видають розрахункову квитанцію, в якій зазначають суму повернення зі знаком «-».

У разі, якщо сума коштів видана при поверненні товару, перевищує 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян також оформляють акт про повернення коштів, який потім передається в бухгалтерію і зберігається протягом 3 років.

У бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи.

1. Повернуто товар покупцем: Дт 704 «Вирахування з доходу»;

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

2. Зменшено суму податкового зобов'язання з ПДВ, методом «сторно».

Дт 704 «Вирахування з доходу»; КТ 641 «Розрахунки за податками».

3. Зменшено суму списання торгової націнки, що припадає на реалізований товар, методом «сторно»:

Дт 285.2 «Торгова націнка на товари у роздрібній торгівлі»;

Кт 282.2 «Товари у роздрібній торгівлі».

4. Відновлено собівартість поверненого товару, методом

«сторно»:

Дт 902.2 «Собівартість реалізованих товарів у роздрібній

торгівлі»;

Кт 282.2 «Товари у роздрібній торгівлі».

5. Відновлено суму транспортно-заготівельних витрат,

методом «сторно»:

Дт 902.2 «Собівартість реалізованих товарів у роздрібній

торгівлі»;

Кт 289.2 «Транспортно-заготівельні витрати у роздрібній

торгівлі».

6. Повернено гроші покупцю:

Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; Кт 301 «Каса в національній валюті».

7. Суму, повернену покупцю, відображено в складі фінансового результату.

Дт 791.2 «Результат операційної діяльності роздрібної торгівлі»; Кт 704 «Вирахування з доходу».