Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

6.1. Завдання та особливості бухгалтерського обліку товарів, тари і товарообороту

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продаж:}' товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Торговельна діяльність в Україні регулюється Законами України «Про підприємництво», «Про захист прав споживачів», «Про підприємства в Україні», «Про споживчу кооперацію», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про забезпечення санітарного та економічного благополуччя населення», «Про лікарські засоби», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», іншими законодавчими актами.

Споживча кооперація здійснює торговельну діяльність, а в окремих випадках, передбачених законодавчими актами — за умови наявності у підприємств ліцензії на торгівлю окремими видами товарів.

Роздрібна торгівля є кінцевою ланкою в процесі обігу товарів від виробника до споживача. Вибуття товарів зі сфери обігу до споживача здійснюється за допомогою актів купівлі-продажу. Такий продаж складає основний економічний зміст роздрібного товарообороту.

Роздрібний товарооборот — це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу ресторанного господарства (їдальні,

кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, а також: виручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), в роздрібний товарооборот не включається.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації).

За своїм складом роздрібний товарооборот включає:

- товарооборот роздрібної торгівлі;

- товарооборот ресторанного господарства;

- товарооборот — дрібний гурт (відпуск за безготівковим

розрахунком);

- товарооборот з продажу сільгосппродущії населенню за

договірними цінами.

Господарюючі суб'єкти споживчої кооперації для зайняття торговельною діяльністю можуть мати у сфері роздрібної торгівлі

роздрібну мережу:

1) магазини, мінімаркети — стаціонарна мережа роздрібної торгівлі товарами з окремою торговою площею;

2) палатки, кіоски, які займають окремі приміщення, але не мають торговельного залу для покупців — дрібно роздрібна мережа;

3) тривалий час діючі спеціально обладнані різні пристосування для дрібної торгівлі: автомагазини, автофургони, інші пункти пересувної торгівлі.

Об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі— місцева одиниця (структурний підрозділ) суб 'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж: споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

За типами та видами торговельної діяльності розрізняють магазини самообслуговування, супермаркети, гіпермаркети, торгові центри, універмаги, універсами, гастрономи, магазини з торгівлею через прилавок, магазини з торгівлею за зразками, магазини з відкритою викладкою товарів, комісійні магазини, дискаунти, павільйони, торгово-сервісні центри.

Перед бухгалтерським обліком торговельної діяльності стоять завдання:

а) якісне, достовірне і повне інформаційне забезпечення управлінців різних рівнів щодо руху і наявності товарних запасів у роздрібній мережі;

б) забезпечення оперативного контролю за зберіганням кооперативної власності;

в) своєчасне інформування і контроль за виконанням плану роздрібного товарообороту за його видами;

г) сприяння швидкому впровадженню прогресивних форм організації торгівлі, налагодженню та укладанню договорів із контрагентами з постачання;

д) забезпечення достовірної фінансової, відомчої та статистичної звітності, яка подається відповідним користувачам.

Виходячи з особливостей роздрібної торгівлі, важливим завданням є закріплення персональної відповідальності за товарно-матеріальними цінностями. Так, адміністрація кооперативних підприємств обов'язково повинна укладати договори про повну індивідуальну або колективну матеріальну відповідальність із працівниками торговельних підприємств.