Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 6. Особливості побудови бухгалтерського обліку товарів і тари та облік їх надходження на роздрібних торгових підприємствах.

Програмна анотація

Законодавче регулювання здійснення торговельної діяльності кооперативними підприємствами у сфері роздрібної торгівлі. Економічний зміст та структура товарообороту. Завдання та особливості обліку товарів, тари, товарообороту на роздрібних підприємствах. Формування облікових цін на товарні запаси в умовах застосування національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Торгова націнка як економічна та фінансова категорія. Транспортно-заготівельні витрати — компонент первинної вартості товарів. Методика складання розрахунку транспортно-заготівельних витрат, які відносяться до реалізованих товарів. Організація контролю за цінами. Особливості первинного документування операцій з надходження товарів у роздрібне підприємство. Відображення в обліку операцій з надходження товарів і тари від постачальників.

План викладу матеріалу:

6.1. Завдання та особливості бухгалтерського обліку товарів, тари і товарообороту.

6.2. Формування облікових цін на товарні запаси. Організація контролю

за цінами.

6.3. Первинні документи з надходження товарних запасів і тари.

6.4. Облік надходження товарів і тари на підприємства роздрібної торгівлі.

Контрольні запитання Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Роздрібна торгівля Роздрібний товарооборот Роздрібна мережа Роздрібна цінаТоргова націнка Транспортно-заготівельні витрати