Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 1. Концептуальні засади, завдання та особливості побудови бухгалтерського обліку у споживчій кооперації України

Програмна анотація

Стратегія розвитку національного кооперативного підприємництва у зв'язку з Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах» та відповідно до постанов і рішень з'їздів споживчої кооперації України. Методологічні засади ведення бухгалтерського обліку на підприємствах сфери обігу. Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Суть та завдання бухгалтерського обліку на оптових підприємствах споживчої кооперації України. Принципи організації обліку та форми його організації, що склалися у практичній діяльності кооперативних підприємств. Структурна характеристика органів бухгалтерського обліку споживчої кооперації залежно від рівнів управління. Зміст роботи бухгалтерських служб. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій споживчої кооперації. Інструкція із застосування книжково-журнальної форми обліку підприємствами і організаціями споживчої кооперації. Особливості організації документообігу на кооперативних підприємствах.

План викладу матеріалу:

1.1. Кооперативна діяльність: мета та основні завдання.

1.2.Принципи організації обліку та особливості його побудови на кооперативних підприємствах.

1.3.Структурна характеристика органів бухгалтерського обліку у споживчій кооперації.

1.4. Особливості організації документообігу на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Кооперація Споживча кооперація КооперативиРобочий план рахунків Книжково-журнальна форма обліку Форми організації обліку