Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.

2.2 Управління обсягом реалізації послуг підприємств готельного господарства.

Необхідні знання та вміння:

- на основі даних статистичної та бухгалтерської звітності аналізувати динаміку показників експлуатаційної програми підприємств готельного господарства;

- на підставі маркетингового підходу формувати основні показники експлуатаційної програми підприємства;

- з використанням методик економічного аналізу проводити оцінку впливу факторів на обсяг реалізації послуг підприємств готельного господарства;

- визначати вплив фактора сезонності на зміни обсягу та асортименту послуг готельного господасртва;

- з урахуванням особливостей послуг готельного господарства розраховувати цільові обсяги діяльності готельних підприємств у критичних точках, здійснювати планові розрахунки обсягу реалізації основних та додаткових послуг готелю.

Методичні рекомендації

План експлуатаційної діяльності готелю включає:

1) експлуатаційну програму;

2) план доходів від експлуатаційної діяльності;

3) план доходів від додаткових послуг і допоміжних підрозділів;

4) план підвищення якості експлуатаційної діяльності готелю.

">

Рис 2.2.1. Показники експлуатаційної діяльності готелю

Основою планомірної організації експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства (рис. 2.2.1) є розробка і виконання виробничо-експлуатаційної програми.

Експлуатаційна програма - це кількість місць (номерів), які надаються для проживання гостям у плановому періоді з урахуванням середнього терміну проживання гостей (або оборотності одного місця) в готелі.

За одиницю виміру основних послуг готелю прийнято число людино-діб (місце-днів, ліжко-діб).

Обсяг надаваних послуг готельного господарства є валовим показником і визначальним у визначенні планових розмірів операційного доходу, собівартості послуг, суми прибутку, комплексу економічних ресурсів підприємства.

У процесі розробки експлуатаційної програми підприємства готельного господарства визначається ряд показників. Алгоритми їх розрахунку наведено в табл. 2.2.1.

Таблиця 2.2.1

Характеристика показників експлуатаційної програми готельного підприємства та алгоритм їх розрахунків

">

">

">

Алгоритм розрахунку оперативних показників експлуатаційної програми підприємства готельного господарства наведено в табл. 2.2.2.

Таблиця 2.2.2

Оперативні показники експлуатаційної програми підприємств готельного господарства.

">

">

">

Примітка. У вітчизняній практиці економічний аналіз показників експлуатаційної програми спрямовується на характеристику ефективності використання місць номерного фонду готелю, у зарубіжній -номерів. Методика розрахунку при цьому є ідентичною з урахуванням заміни показника "кількості місць" на "кількість номерів".

Основними завданнями економічного аналізу показників експлуатаційної програми (рис. 2.2.2) є:

1) виявлення відхилення показників від планового завдання;

2) дослідження тенденцій зміни показників, їх оцінка відносно розробленої економічної стратегії підприємства;

3) визначення причин зміни показників, їх невідповідності до планових завдань та до розробленої економічної стратегії, кількісна оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів;

4) розробка заходів з оптимізації використання планової пропускної спроможності готелю та задоволення попиту населення у комплексному готельному продукті.

">

Рис 2.2.2. Етапи економічного аналізу показників експлуатаційної програми готелю

У процесі економічного аналізу найбільш відповідальним етапом є кількісна оцінка впливу факторів .

На обсяги експлуатаційної діяльності готелю впливають фактори, наведені на рис. 2.2.3.

">

Рис. 2.2.3. Фактори впливу на обсяги експлуатаційної діяльності готелів

Планування показників експлуатаційної програми та пропозиції послуг готельного підприємства на плановий період здійснюються основними методами, наведеними в табл. 2.2.3.

Таблиця 2.2.3

Основні методи розрахунку планових показників експлуатаційної програми підприємств готельного господарства

">

">

">

У процесі обгрунтування обсягів надання послуг розміщення на плановий період доцільно додатково розраховувати показники порогу безпечності господарської діяльності та запас фінасової стійкості підприємства, алгоритми розрахунку яких наведено в табл. 2.2.4.

Таблиця 2.2.4

Часткові показники обгрунтування обсягів надання послуг проживання у плановому періоді

">

Приклади вирішення типових аналітично-розрахункових задач

Аналітично-розрахункова задача 1

І. Вихідні дані

Тризірковий готель "Гостинний двір" розташований у зручному з точки зору транспортної доступності місці великого промислового міста. Готуючись до сертифікації готельних послуг, підприємство здійснило плановий поточний та капітальний ремонт частини номерного фонду з метою його перепланування. Крім ремонтних робіт інші причини обумовили зниження коефіцієнта завантаження