Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.

Розділ 1. Економічні основи функціонування готельного господарства і туризму в системі ринкового господарства.
← prev content next →