З.А.Балченко Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). - К.: КУТЕП, 2006. - 232 с.

5.3. Облік операцій виїзного туризму

При організації виїзного туризму суб'єкти туристичної діяльності оформляють такі документи:

• контракт про співробітництво із закордонною туристичною фірмою;

• договір доручення з туристом;

• угоду зі страховою компанією;

• угоду з українськими транспортними організаціями.

Права та обов'язки туроператора визначаються змістом договору, згідно якого до кола обов'язків туроператора можуть бути включені:

• пошук зарубіжних контрагентів;

• підготовка та укладання угод;

• проведення рекламних кампаній і маркетингових досліджень;

• здійснення транспортних операцій і страхування туристів;

• виконання митних процедур.

При цьому іноземний туроператор зобов'язується надати послуги туристам, які направляються українською турфірмою, остання бере на себе зобов'язання щодо комплектації туру зарубіжного туроператора, організації перевезення туристів до місця початку туру і т.п.

Схема діяльності української фірми у сфері виїзного туризму представлена на рисунку 20.Рис. 20. Схема діяльності туроператора у сфері виїзного туризму

Облік витрат і доходів ведуть на тих же рахунках (субрахунках), що і при в'їзному туризмі, з тією лише різницею, що відкриваються інші коди субрахунків третього порядку.

Наприклад, для обліку виробництва туристичних послуг підприємство може використовувати рахунок і субрахунки 2311:

• рахунок 23 «Виробництво»

• субрахунок другого порядку 1 «Виробництво туристичних послуг»

• субрахунок третього порядку 1 «Виробництво туристичних послуг в'їзного туризму».

Оплата за послуги отримується від туристів, а не через представництво турагента за кордоном, як це має місто при в'їзному туризмі.

При здійсненні туроператором зобов'язань перед страховою компанією туроператор повинен вести облік видачі страхових полісів.

В податковому обліку при виїзному туризмі датою виникнення податкових зобов'язань є дата події, яка відбулася першою, а саме:

• або дата надходження коштів на поточний рахунок платника податків;

• або дата підписання акту наданих послуг.

Не дозволяється відносити до податкового кредиту по сплаті податку суми, які не підтверджені актом надання послуг.

Базою оподаткування податком на додану вартість для операцій, які здійснюються туроператором, є винагорода (націнка), а саме - різниця між вартістю поставлених туроператором туристичного продукту, туристичних послуг і вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором в результаті формування туристичного продукту, туристичних послуг.

Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним в зв'язку з виконанням відповідних угод.

Послуги, що надаються за межами України, об'єктом оподаткування ПДВ не вважаються.

Датою виникнення права на податковий кредит платника ПДВ для операції по доставці послуг нерезидентом на митній території України – дата уплати податку за податковими зобов'язаннями.

Поставка туристичного продукту, туристичних послуг за межі митної території України може здійснюватися виключно резидентом.

Приклад 2

Туристична фірма «Дніпровські зорі» (резидент України), що мас ліцензію на туроператорську діяльність, уклала договір із російською туристичною фірмою про надання туристичних послуг. Відповідно до цього договору російська сторона надає українським туристам на території Російської Федерації послуги, пов'язані з проживанням у готелі, харчуванням, екскурсійним і транспортним обслуговуванням. Українська туристична фірма надає нерезиденту посередницькі послуги (інформаційно-рекламне обслуговування та послуги із формування туристичного продукту). Вартість посередницьких послуг- 600 грн., в тому числі ПДВ -100 грн., включається до вартості туру.

Українською туристичною фірмою організовано дві поїздки за кордон, загальною вартістю 5050 грн., втому числі винагорода —600 грн.

З метою оплати туристичних поїздок туристичною фірмою «Дніпровські зорі» на М В РУ через уповноважений банк придбано іноземну валюту в сумі 25000 російських рублів за комерційним курсом 1,79 грн. за 10 російських рублів. Курс НБУ на дату придбання валюти склав 1,78грн. за 10 російських рублів. Вартість послуг банку з придбання валюти склала 22,38 грн., сума збору до Пенсійного фонду (1 %) — 44,75 грн.

Загальна сума витрат українскьої туристичної фірми у зв'язку з наданням туристичних послуг умовно склала 300 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються таким чином (див. табл. 5.2)

Таблиця 5.2.Продовження таблиці 5.2Таким чином, при виїзному туризмі по кредиту субрах. 703 «Дохід від реалізації туристичних послуг» відображається тільки сума доходу, яка дорівнює сумі комісійної винагороди туроператора. По дебету — сума ПД В та списання у порядку закриття субрах. 703. Податкове зобов'язання з ПДВ визначається від суми винагороди туроператора.

Датою відображення доходу є дата підписання акту про надання послуг обома сторонами. На собівартість послуг відноситься сума витрати української туристичної фірми.