Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

15.2. Основні елементи єдиного технологічного ланцюга руху товарів

Основними заснуваннями для створення єдиного ланцюга технології руху товарів є:

• наявність відповідних торговельних підприємств;

• достатня кількість підйомно-транспортного та інших видів торговельно-технологічного обладнання;

• достатня кількість тари-обладнання та піддонів;

• наявність спеціалізованого автотранспорту, залізничних вагонів, універсальних великотонних контейнерів;

• забезпечення туристського комплексу висококваліфікованими спеціалістами.

Для створення єдиного ланцюга руху товарів в якості основних елементів повинні бути предмети праці, засоби праці та робоча сила.

1. Предмети праці — це все те, що підлягає обробці, тобто на що направлена праця людини чи дарунки природи — вугілля, нафта, руда. Товар також є продуктом праці. В технології руху товарів предметом праці є товар. У прогресивній технології руху товарів — товар в збільшених вантажних одиницях.

За допомогою засобів праці люди впливають на предмети праці.

2. Засоби праці. В кожній технологічній операції використовують засоби праці.

До засобів праці відносять: магазини, склади, машини, лінії, підйомно-транспортне та інше торговельно-технологічне обладнання, інструменти, транспортні засоби, засоби переміщення вантажу та інші основні фонди.

Засоби праці, що використовуються на торговельних підприємствах, з точки зору витрат праці, умовно поділені на три групи:

Перша — ручні інструменти і найпростіші прилади, що трохи полегшують працю (це в основному засоби раціоналізації).

Друга — найпростіші механізми та прилади, що не отримують енергію від спеціальних джерел (роликові доріжки, ручні візки, вантажні і т.д) їх звичайно відносять до засобів малої механізації.

До речі, ще до Архімеда винайшли найпростіші механізми: важіль, воріт, гвинт, клин, блок, а Архімед проаналізував, обґрунтував і узагальнив їх дії.

Третя — механізми і машини, що використовують електричний або інший привід (транспортери, підйомники, механізовані лінії і т.д.).

Такі знаряддя праці є засобами механізації.

Виходячи з групування засобів праці, процеси праці також поділені на групи:

1. Немеханізована праця — працівники ручної праці.

2. Напівмеханізована праця — частково-механізована.

3. Механізована — працівники механізованої праці.Засоби праці і предмети праці складають засоби виробництва. Але самі засоби ніяких матеріальних благ не виготовляють. Вирішальним фактором в технологіях торговельних процесів, як і в будь-якому виробництві, є людина, робоча сила.

Природа не будує ні машин, ні магазинів туристського комплексу і товарів в чистому вигляді майже немає. Все це предмети людської праці, створені працею і мозком людини. Тому саме людина вирішує все, від її діловитості, високого рівня інтелекту, працездатності, творчого пошуку і підходу до справи багато чого залежить. Головне в людині не споживання, а творчий характер особистості.

Саме якісна праця в умовах ринку гарантує успіх справи.

Невипадково інженера вважають генератором наукових ідей. Саме від них в першу чергу залежить технічний рівень, рівень механізації праці і т.д.

Робоча сила, як невід'ємний елемент в системі технологічного процесу. Вона супроводжує весь технологічний поцес від поточної технологічної лінії до споживача, включаючи процес продажу товарів.