Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

13.2. Засоби малої механізації

До простих механізмів і обладнань, які полегшують ручну роботу, але не являються самостійно діючими машинами, відносяться роликові конвеєри, домкрати, ручні лебідки.

Роликові конвеєри застосовуються для пересування по горизонталі або під невеликим кутом нахилу різних штучних вантажів. По засобу дії роликові конвеєри поділяють на привідні і не привідні.

Не привідні роликові конвеєри, як правило встановлюються під кутом нахилу в напрямку руху, в цьому випадку рушуючою силою для вантажів служить їх сила тяготіння.

Для горизонтальних роликових, конвеєрів силою переміщення вантажу є не посередньо прикладена до них зовнішня сила.

Роликовий конвеєр складається з ряду однотипних секцій, які уявляють собою жорстку раму, яка спирається на стійки. Ролики кріпляться до рами. Відстань між роликами вибирають так, щоб вантаж в будь-який час знаходився, як мінімум на двох роликах. Ролики звичайно виготовленні з сталевої труби, а при не тяжких умовах роботи — із синтетичних матеріалів.

Для зменшення особистої маси конвеєра часом застосовують дискові роликові опори, які уявляють собою набір дисків. Опори встановленні на шарокопідшипниках, насаджених на рухому вісь. Не приводні роликові конвеєри допускають розвітлення або злиття із другими такими ж конвеєрами.

Для цього використовують перехідні секції. У місцях перех-листу встановлюються спеціальні секції. Роликові конвеєри можуть бути стаціонарними та пересувними.

Для переміщення важких вантажів в горизонтальному становищі або під невеликим кутом нахилу використовуються привідні роликові конвеєри.

Лебідки — механізм, призначений для підйому вантажу, в якому тяговий орган зветься барабан. їх застосовують як самостійний підйомний механізм або як складову частину складних вантажопідйомних обладнань.

Лебідки бувають з ручними та електричним привідом. В ручній лебідці барабан приводиться в рух від рукоятки через дві зубчаті передачі. Для запобігання мимовільного опущення вантажу передбачено обладнання, яке складається із кранового колеса, жорстко зв'язаного з зубчатим колесом зціплення лебідки та собачки.

Вісь собачки закріплена в шків, який обхвачений гальмовою стрічкою. Вантаж, затягуючи силою тяготіння стрічку, створює гальмівний момент, достатній для утримання піднятого вантажу.

При підйомі вантажу собачка вільно рухається по зубчикам храповика. Для опущення вантажу достатньо підняти ричаг, коли шків одержує можливість повертатися і вантаж починає опускатися під дією особистої сили тяготіння.

Талі являють собою прості по улаштуванню і невеликі по розміру вантажопідйомні механізми. В залежності від привода талі поділяються на ручні та електричні (Див. Рис. 13.9).

У ручній талі в якості тягового органа використовується пластинчаті або зварні калібровані ланцюги.

Застосування ланцюгів виключає необхідність в барабані та дозволяє зробити механізм компактним та легким.

Найбільше розповсюдження одержали ручні талі з черв'ячним підйомним механізмом. Гаком таль прикріпляють до якої-небудь конструкції, розміщеної над вантажем.Рис. 13.9. Талі

а — ручна червячна: 1 — гак вантажний; 2 — рухомий блок; 3 — червяк; 4 — обійма; 5 — вантажоупірні гальма; 6 — зірочка; 7 — червячне колесо; 8 — гак підвіски; 9 — тягове колесо; 10 — тяговий ланцюг; 11 — вантажний ланцюг; б — електроталь з управлінням знизу на монорельсі (тельфер); 1 — привід механізму переміщення; 2 — гальмівний пристрій; З — вантажозахватні пристрої; 4 — мотор-барабан; 5 — привід вантажопідйомного пристрою; 6 — кнопочна станція; 7 — монорельс.

Його захоплюють при допомозі вантажного гаку. Рух через ланцюг привідного блоку передається ведучій зірці, яка при допомозі вантажного ланцюга піднімає або опускає гакову обойму.

Для підвищення коефіцієнту корисної дії, черв'ячну передачу в талях виконують двохзахідним червяком. Тому для утримання піднятого вантажу у безпеці його опускають у червячних талях, застосовуючи копичні або дискові вантажопідйомні гальма.

В них для створювання гальмового моменту використовують осьове зусилля червяка, створюване силою тяготіння вантажу.