Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

11.5. Перспективи розвитку транспорту

Про своє існування автомобіль вперше заявив 29 січня 1886 року, коли була запатентована саморухаюча карета з приводом від газового двигуна, сконструйована Карлом Бенцом. В той час Карл Бенц і не припускав, що відкрив еру технічного прогресу, котра стала в наступні роки в багатьох країнах «зброєю» підйому економіки.

До недавніх пір створення автомобілів цілком було долею небагатьох автопромислових компаній. Але ледве більше ЗО років тому назад ситуація корінним чином змінилась і за створення окремих автомобільних систем, вузлів, агрегатів активно взялись спеціалізовані фірми. їх число зростає з кожним роком і зараз уже налічується декілька сотень. Багато з них працюють в однакових напрямках, а, як відомо, конкурентна боротьба ще більше підбурює технічний прогрес. Це привело до того , що в автомобілебудуванні стали випускати космічні технології і усілякі електронні системи. В результаті автобудівники хронічно відстають від конструкторів, деякі нові системи автомобілів, не встигають використати себе і в « житті», зайняли своє місце в архівах історії розвитку автотехніки.

На сьогоднішній день значення автомобіля і автотранспорту порівняно велике, так як без його участі не відбувається ні один вид господарської діяльності.

В двадцятому столітті всесвітній транспорт отримав незвичайний розвиток як у відношенні масштабів перевезень і протяжності сіток, так і в частині якісного переозброєння всієї технічної бази.

Сучасний транспорт представляє собою єдину (в соціально — економічному відношенні) транспортну систему, включаючи міцну сітку залізничних, морських, річкових, автомобільних, повітряних, трубопровідних, міських і промислових комунікацій. Переміщаючи щорічно мільярди тонн сировини, палива, матеріалів, продукції, а також багато мільярдів пасажирів з достатньо високим рівнем комфорту і швидкості, сучасний транспорт забезпечує масове індустріальне виробництво, глибоке розділення праці, внутрішню і зовнішню торгівлю, сприяє розвитку культури і науки.Рис. 11.2. Загальний вигляд автобусів ЛАЗ

Мали місце труднощі з забезпеченням пасажирських перевезень, як магістральним, так і міським транспортом. Викликає заклопотаність якісного перевізною процесу, під яким мається на увазі перш за все забезпечення повного збереження вантажів і відповідного рівня комфорту для всіх пасажирів, а також точне дотримання установлених строків доставки вантажів і пасажирів при заданій економічності.

Автомобільний транспорт має значну питому вагу в загальній транспортній, системі України, на його долю виходить більше 80 % об'єму вантажних перевезень в народному господарстві. Автомобільним транспортом доставляють сировину на промислові підприємства і вивозять готову продукцію; велику роль він відіграє в забезпеченні будівництва житлових і промислових будівель і різних споруд. Автомобільний транспорт значною мірою сприяє укріпленню обороноздатності нашої країни.