Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

5.2. Джерела та види електроосвітлення

Експлуатація електроустановок готелів в містах, приєднаних до електромереж підвідомчих Міністерству енергетики України, повинна виконуватися згідно «Правилам користування електричною енергією», затвердженими урядом.

Будівля готелю обладнується освітлювальними, силовими і опалювальними установками і електромережами для постачання електроенергією (в тому числі слабкострумними для сигналізації, радіозв'язку, телефонну та ін.). Електричне освітлення є одним із найважливіших факторів комфорту і художньої виразності інтер'єру готелю.

Технічне обслуговування та нагляд за електрообладнанням в готелі та її підсобних приміщеннях повинно виконуватися в суровій відповідності з вимогами «Правил обладнання електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок та обслуговування споживачів».

За правильність експлуатації та обслуговування електроустановок відповідає головний інженер готелю, який повинен забезпечити: надійність, економність і безпеку роботи електроустановок; своєчасність проведення планово-попереджувальних ремонтів та профілактичних випробувань електрообладнання; впровадження нової передової техніки в електрогосподарстві готелю; організацію навчання, інструктажу і періодичної перевірки знань осіб, які обслуговують електроустановки; проведення заходів по техніці безпеки, попередженню аварій та виробничого травматизму; ведення журналів технічного стану і обслуговування електрообладнання.

Для освітлення готелів використовуються лампи накалювання, газорозрядні, люмінісцентні лампи і ртутно-люмінофорні лампи. Найбільш розповсюджені в готелях люмінісцентні лампи денного світла. Участки вулиць і площ перед готелем, зелені насадження та господарчий двір освітлюють ртутно-кварцевими лампами (типу РДЛ) з високою світловіддачею, економічними і довговічними.

Правила встановлення і експлуатації ламп люмінісцентних, ртутних, кольорових, низького тиску потужністю 20-40 Вт.

В умовному позначенні ламп, букви і цифри означають:

Г — голуба;

Л — люмінісцентна;

З — зелена;

20, 40 — номінальна потужність в ватах;

Р — рожева;

1 — відмінна особливість від базової моделі;

За способом світлорозподілення освітлення може бути розсіяним або прямим. За потужністю освітлення кваліфікується так: дуже слабке — для підсобних і другорядних приміщень; слабке — для приміщень загального користування, вестибюлів, коридорів, санвузлів та ін.; середнє — для номерів; сильне — для конторських приміщень, бюро обслуговування, холів, буфетних, віталень.

Правильна організація освітлення багато в чому залежить від типу освітлювальних приладів і їх розташування. Тому при виборі системи освітлення необхідно враховувати світлотехнічні вимоги, які забезпечують оптимальні умови зорового сприйняття, архітектурно-художні і які пов'язані у співвідношенні із введеною системою освітлення форми світильників щодо характеру архітектури номерів.