Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

4.6. Вентиляція і кондиціювання повітря

У житлових і суспільних приміщеннях призначенням вентиляції є боротьба з теплотою, вологою і вуглекислотою, що виділяються людьми. Для ряду приміщень установлені розміри повітрообміну: а) для кухонь із плитою в 2 конфорки — 60 м3/г; б) для кухонь у 4 конфорки — 90 м3/г; в) ванних і уборних — 25 м3/г; г) сполученого санвузла — 50 м3/г; д) житлових кімнат — 3 м3/г. Системи вентиляції в залежності від створення прямування повітря бувають: а) із природним і б) із механічним спонуканням повітря.

Система вентиляції з природним спонуканням працює за принципом чим нижче температура зовнішнього повітря і нижче дане помешкання, тим більше природний тиск під дією якого зовнішнє повітря витискує більш легкий внутрішній. У житлових і побутових будинках для цього існують канали (рис. 4.9). Система з механічним спонуканням повітря діє тут. Вентилятори бувають відцентрові (а) осьові (б) (рис. 4.10). Конструкції вентиляційних каналів показані на (рис. 4.11).Рис. 4.9. Приточно-витяжна вентиляція громадського будинку

1 — повітрозабірна штахета; 2 — прийомна шахта; 3 — клапан; 4 — фільтри; 5 — калорифери; 6 — вентилятор; 7 — магістральний воз-духовод: 8 — штахети; 9 — витяжна камера.Рис. 4.10. Вентилятори

а — відцентровий; б — осьовий:

1 — станина, 2 — шків, 3 — підшипник, 4 — спіральний кожух,

5 — нагнітальний отвір, 6 — усмоктувальний отвір, 7 — робоче колесо,

8 — лопатки, 9 — диск; 10 — обечайка; 11 — обечайка:

12 — електродвигун.Рис. 4.11. Конструкції вентиляційних каналів

а — цегельних стінах; б — приставні; в — умонтованих шафах; г —підвишині горизонтальні канали з гипсошлакових плит; д — чердачні коробковентиляційні панелі; 1 — монтажна петля; 2 — стінка; З — канал; 4 — штахета.

Системи кондиціювання повітря (СКП)

Для забезпечення температури, відносної вологості й швидкості руху повітря призначеної системи кондиціювання повітря, задачами яких у виробничих приміщеннях є створення й автоматичне підтримування заданих параметрів повітряної середи при метеорологічних умовах, що змінюються, й різноманітних тепло-й вологопоступах.

До складу СКП входять пристрої, що здійснюють необхідну обробку повітря (фільтрація, охолодження, підігрів, осушування, зволоження), транспортування його, роздачу в обслуговуванні приміщення, джерела тепло й холодозабезпечення, засоби автоматичного регулювання, контролю й управління, а також допоміжне устаткування. Основне устаткування для обробки й переміщення повітря, як правило, компонується в одному агрегаті-кондиціонері.

У залежності від розміщення кондиціонера стосовно приміщень, що обслуговуються, розрізняють центральні й місцеві ВКП.

Центральні ВКП обладнуються, як правило, неавтоматичними, розміщеними поза приміщенням, що обслуговується. Центральні УКП улаштовуються для обслуговування великих приміщень: театрів, залів для зборів, великих цехів, виробничих чи підприємств декількох однорідних цехів й приміщень. У більшості випадків центральні ВКП обладнуються неавтоматичними кондиціонерами, які забезпечуються теплом й холодом від зовнішніх джерел (рис. 4.12).

Загальний вид центрального кондиціонера приведений на рис. 4.12. Він складається з уніфікованих теплових секцій, призначених для виконання наступних основних операцій по обробці повітря:

• охолодження й осушення в камерах чи зрошення поверхонь повітроохолоджувача;

• нагрівання в повітронагрівачах;

• зволоження в камерах зрошення;

• очищення від атмосферного пилу повітряними фільтрами;

• регулювання повітря повітряними клапанами;

• переміщення повітря вентиляторними агрегатами. Продуктивність таких кондиціонерів складає від 10 до 250

тис. м3/г. Кондиціонери бувають автономні й неавтономні. Неавтономні кондиціонери забезпечуються ззовні електроенергією для живлення двигунів вентилятора й насосів, теплоносієм для підігріву повітря, що обробляється, й холодоносієм застосовують пару або гарячу воду, у якості холодоносія — холодну воду або розсіл першої рециркуляції.Рис. 4.12. Загальний вигляд центральною кондиціонера із типових секцій

1 — прийомний клапан; 2 — секція обслуговування; 3 — підставка; 4 — секція калориферів першого підігріву; 5 — прохідний клапан;' 6 — змішувальна секція; 7 — камера зрошення; 8 — секція масляних фільтрів; 9 — секція калориферів другого підігріву; 10 — перехідна секція до вентилятора; 11 — вентиляторна установка; 12 — електродвигун; 13 — віброамортизатори; 14 — гнучка вставка; 15 — повітровід понтонного повітря; 16 — повітровід другої рециркуляції повітря; 17 — повітровід

Автономні кондиціонери мають джерела тепла й холоду, за допомогою яких готується повітря необхідних параметрів. Ці кондиціонери обладнуються, як правило, електрокалориферами для підігріву повітря й холодильними машинами для його охолодження. Для автономних кондиціонерів потрібно підведення ззовні електроенергії для двигунів й калорифера, а також води для охолодження кондиціонерів холодильних машин.