Мотивація праці на прикладі готелю «Аускопрут»

Стимулювання праці на підприємстві

Як вже було зазначено, готель “АУСКОПРУТ***” знаходиться у центрі міста, тому відстань від засобів вибуття та прибуття є мінімальною (вокзал – 3 хв. Їзди, аеропорт – 15 хв.). У процес надання послуг входить транспортний відділ готелю (автобус розрахований на 42 місця, мікроавтобус – на 10 місць, легковий автомобіль).

В готелі “АУСКОПРУТ***” приймаються як індивідуальні клієнти, так і туристичні групи. Тому, слід зазначити, що в готелі розроблені групові ціни.
Одною з додаткових послуг, які надає готель є організація проведення зустрічей та семінарів. На першому поверсі готелю є невиликий зал на 12 осіб, де офіційні делегації проводять зустрічі та переговори.
На підприємстві за договорами, укладеними на певний період часу, в залежності від посади працівника, згідно штатного розкладу працює 49 осіб.
Виходячи зі статуту підприємства “СІГУЕНЬЯ” (готель “АУСКОПРУТ***”) визначає, що підприємство є власником майна, переданого йому власником. До майна підприємства входять: будівля готельного комплексу, устаткування тощо. Також підприємство є власником продукції, виготовленої підприємством внаслідок господарської діяльності, а також одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.
Основними джерелами формування майна підприємства є :
Грошові та інші матеріальні внески власника;
Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
Доходи від цінних паперів;
Кредити банків та інших кредиторів;
Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
Інші джерела не заборонені чинним законодавством.
Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах власника підприємства на засадах повного госпрозрахунку.
Клієнти готелю можуть розраховуватись за проживання готівкою, безготівково (якщо бронювання кімнати проводила фірма – юридична особа, що має договір про обслуговування в готелі “АУСКОПРУТ***”) або кредитною карткою (VISA, AMERIKAN EXPRESS, MASTER CARD).

Виходячи з того, що готель приймає більшість іноземних туристів, то розрахунок переважно кредитною карткою. Коефіцієнт готівки на ПП “СІГУЕНЬЯ” складає 20% від загальної суми розрахунку. Готівка використовується у виплаті заробітної плати, закупки продуктів на ринку, у виплаті премій тощо.
Валютна виручка перераховується на валютний рахунок підприємства і після всіх нормативних відрахувань використовується по рішенню власника підприємства.
Згідно щоденних, щотижневих та щомісячних звітів проводиться організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Адміністратори, покоївки, бармени, офіціанти складають звіти з яких у подальшому проводять фінансову звітність
Звіт складається за результатами фактичної діяльності підприємства, на дискретній основі, тобто за кожний звітний місяць поточного року окремо.
Після закінчення фінансового року Директор готує Власнику баланс і письмовий звіт про діяльність підприємства і розподіл отриманого прибутку, а також готує на затвердження перспективний план діяльності підприємства на наступний рік з розрахунком в ньому плану інвестиційних проектів та іншого.
Для забезпечення своєї діяльності ПП “СІГУЕНЬЯ” утворює статутний фонд за рахунок грошових і майнових внесків власника. Розмір статутного фонду не обмежується. Власник самостійно встановлює порядок і джерела поповнення статутного фонду.
Рішення власника підприємства про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Статутний фонд підприємства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого підприємством від господарської діяльності, а в разі необхідності і за рахунок додаткового внеску власника.
Підприємством створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань не менше 5% від чистого прибутку підприємства.
Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні підприємства. Можливі збитки підприємства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, власник приймає рішення про додаткові джерела фінансування.
Прибутком підприємства після сплати податків в державний бюджет та інших обов’язкових відрахувань згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається власник.
Підприємству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.
Основним джерелом прибутку в готельному комплексі є експлуатація номерного фонду готелю. Вона має приносити до 80% прибутку готелю. В середньому коефіцієнт загрузки номерного фонду готелів України не перевищує 50%. В той самий час певна частина прибутку (від 4% до 10%) отримана за рахунок підприємств харчування, які входять в склад готельного комплексу. Частка інших додаткових послуг в готельних господарствах не є велика та свідчить про необхідність їх розвитку.
Що стосується аналізу показників то варто сказати, що аналіз балансу за 2005 рік показав, що ПП “СІГУЕНЬЯ” процвітає оскільки його прибутки є більші ніж видатки, а це в свою чергу свідчить про те, що воно є рентабельним підприємством. Підприємство працювало прибутково у зв’язку з чим воно отримало доходи від основного виду діяльності – розміщення погодинно-преміальну. Припускаючи, що працівник понад заробіток по тарифній ставці (окладові) додатково одержує премію за досягнення визначених кількісних і якісних показників.
В загальному вигляді ПП „СІГУЕНЬЯ” виділяє наступні методи стимулювання оплати праці:
-економічні методи (грошові заохочення або покарання у вигляді позбавлення премій, штрафів);
-цільовий метод (постановка перед підлеглими конкретних і ясних трудових цілей підвищує їхню активність);
-метод розширення і збагачення робіт: доручити працівникові роботу більш різноманітну, значиму, самостійну;

-метод співучасті або залучення працівників (працівники беруть участь у спільному прийнятті рішень, що підвищує їхню активність і задоволеність роботою).