Мотивація праці на прикладі готелю «Аускопрут»

Історичний розвиток та загальна характеристика ПП «СІГУЕНЬЯ»

Приватне підприємство “СІГУЕНЬЯ” (готель “АУСКОПРУТ***”) було створене як спільне українсько-австрійське підприємство “АУСКОПРУТ***” 10 жовтня 1991 року згідно Установчої Угоди про заснування та діяльність на території України спільного українсько-австрійсько-американського підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстровано Івано-Франківським міськвиконкомом 26 лютого 1992 року, реєстраційний номер 42.
Учасниками підприємства стали: громадянин України Попадюк Анатолій Васильович, австрійська фірма “AUKTIONS UND HANDESLSGES GmbH” в особі директора Германа Гундендорфера та громадянина Австрії Маріо Лянг та американська фірма SCOPE TRAVEL ING.
В зв’язку з виходом із засновників американської сторони, СП “АУСКОПРУТ***” було переєстровано як спільне українсько-австрійське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю, згідно Угоди про заснування та діяльність на території України від 12 травня 1997р.
Р/р 26003300010285, АКБ «ПРИКАРПАТТЯ» м. Івано-Франківськ, МФО 336310, ЗКПО 14294666. Код підприємства в міському статуправлінні - 14294666. Підприємство має всі необхідні ліцензії та сертифікати для діяльності.
Пізніше у 2003 році ПП “СІГУЕНЬЯ” купує спільне підприємство “АУСКОПРУТ”, а саме готель “АУСКОПРУТ***”, який став на сьогодні прикрасою і гордістю нашого міста.
Історія будинку в якому розташовано готель почалася у 1907 році. Побудований він був у стилі «барокко» і дотепер дотепер зберіг свій первинний вишуканий архітектурний вигляд. До 1939 року будинок знаходився у приватній власності, пізніше в ньому було розташовано адміністративний заклад. Згодом будинок був викуплений під готель “АУСКОПРУТ***” який і по нинішній день працює.

ПП “СІГУЕНЬЯ” готель (готель “АУСКОПРУТ***”) розташований за адресою:
76000 Україна
м. Івано-Франківськ
вул. Грюнвальдська 7/9
тел. 38(03422)2-34-01, 2-52-21
факс. 38(03422)3-14-02
В галузі готельного бізнесу підприємство працює понад 15 років.
ПП “СІГУЕНЬЯ” є господарською одиницею, яка заснована на приватній власності, з правом найму робочої сили, функціонує на принципах повної економічної і правової самостійності.
Основними напрямками діяльності ПП “СІГУЕНЬЯ” згідно статуту є
-Готельний бізнес;
-Надання готельних послуг в т.ч. проживання, харчування, сервісне обслуговування;
-Надання послуг громадського харчування;
-Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
У своїй діяльності підприємство керується законами України “Про підприємництво”, “Про власність”, “Про підприємства в Україні” та іншим законодавством України та Статутом підприємства. Структура підприємства затверджується Власником. Вся документація, реклама, вивіски, офіційне спілкування, музичне оформлення ведуться виключно державною мовою, крім випадків використання знаків для товарів і послуг, які набули такого статусу згідно з чинним законодавством.
Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від господарсько-фінансової діяльності у сфері надання послуг та інших видів підприємницької діяльності і реалізація на цій основі економічних інтересів власника.

Предметом діяльності підприємства є:
Надання туристичних послуг, організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм), організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), організація туристичних поїздок за межі України (міжнародний туризм), екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
Готельні послуги, організація будинків відпочинку та санаторіїв;
Організація об’єктів громадського харчування (створення столових, кафе, барів, ресторанів);
Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, в тому числі:
А) організація та проведення спортивних змагань професіоналів та любителів спорту;
Б) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні.
Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним транспортом;
Надання побутових послуг;
Автотранспортні послуги;
Підготовка та видання засобів масової інформації.
Згідно статуту ПП “СІГУЕНЬЯ” ( готель “АУСКОПРУТ***”) підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку і кутовий штамп зі своєю назвою та символікою.
Підприємство може мати товарний знак та фірмову марку, які реєструються згідно діючого законодавства.
Підприємство може створювати на території України, а також за її межами філії та представництва. Філії та представництва підприємства діють на підставі положень про них, затверджених Власником.

Підприємство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.
Підприємство є власником:
Майна, переданого йому Власником;
Продукції, виробленої підприємством внаслідок господарської діяльності;
Одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Статутний фонд підприємства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого підприємством від господарської діяльності, а в разі необхідності і за додаткового внеску Власника.
Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток підприємства, підвищення доходів.
Підприємство “СІГУЕНЬЯ” має право самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність по всім видам діяльності вказаних в статуті підприємства, у порядку встановленим законодавством, має власний валютний рахунок у банку.
Вищим керівним органом підприємства є його власник.
Власник може передати на вирішення директору окремі питання, крім тих, що відносяться виключно до компетенції Власника.
Підприємство забезпечує охорону праці та дотримання правил техніки безпеки, охорону навколишнього середовища, протипожежну та санітарну безпеку.
У разі коли міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, що передбачено законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору або угоди.

Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (поділ, злиття, виділення, приєднання, перетворення) або ліквідація. Ліквідація проводиться за рішенням Власника або суду чи господарського суду.
Орган, що проводить ліквідацію підприємства, складає ліквідаційний баланс і надає його Власнику.
Майно, що залишається після задоволення претензії кредиторів і найманих працівників використовується за вказівкою Власника підприємства.
При реорганізації всі майнові та немайнові права і обов’язки переходять до правонаступника.
Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.
Зміни та доповнення до статуту підприємства вносяться за рішенням Власника підприємства “СІГУЕНЬЯ” і реєструється у відповідному порядку згідно з чинним законодавством України.
Стосовно внутрішнього середовища ПП “СІГУЕНЬЯ”, можна сказати, що як і багато інших підприємств воно містить такі складові:
Основним видом господарської діяльності ПП “СІГУЕНЬЯ” (готель “АУСКОПРУТ***”) є надання готельних послуг.
Як вже було зазначено готель успішно функціонує вже 15 років, гостинно відкриваючи двері як вітчизняним, так і іноземним туристам з різних країн світу. Головна мета працівників готелю – найвища якість обслуговування, створення комфортних умов для клієнтів готелю, враховуючи індивідуальні особливості і запити кожного з них.
Готель знаходиться у 4-поверховому будинку (який є пам’яткою архітектури – відновленою історичною спорудою), має 24 номери: з них – 2 номера класу “напівлюкс”, 3 номера класу “люкс”, 10 двомісних номерів та 9 одномісних. Вестибюльна служба знаходиться на кожному поверсі (кімната покоївок з телефоном для зв’язку з адміністратором).

15 листопада 2001 року вже вдруге готель “АУСКОПРУТ” був сертифікований як такий, що відповідає категорії “***” (три зірки). Сертифікат № 190143 був виданий Державним Комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандартом України).
В готелі “***АУСКОПРУТ” є всі необхідні системи та обладнання, яке забезпечує:
гаряче та холодне водопостачання цілодобово; є окрема ємкість для мінімального запасу води на добу для використання у випадках коли перебої у водопостачанні;
каналізацію;
опалення, яке підтримує необхідну температуру (не нищє 18,5 0С);
вентиляцію, яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря та неможливість проникнення побічних запахів в номери; номери класу “люкс” та “напівлюкс” оснащені кондиціонерами (виробництво фірми “LG”);
встановлено систему відеоспостереження у вестибюлях готелю;
телебачення (україномовні, англомовні та німецькомовні канали – встановлені телевізори фірм “TOSHIBA” та “LG”);
телефонний зв’язок (окремий, з кожного номера – встановлено міні АТС виробництва фірми “KAPSH”);
освітлення в номерах (природне та штучне), освітлення у
вестибюлях – цілодобове;
В кожному номері є міні-бар.
Процес обслуговування в готелі “***АУСКОПРУТ” починається з поселення (рецепція – служба поселення).
Номер в готелі надається громадянам при наявності паспорта або іншого документа, який засвідчує особу клієнта. Поселення іноземних громадян в готель здійснюється при умові пред’явлення національних паспортів. В готелі проводиться обов’язкова реєстрація паспортів іноземців згідно правил встановлених Міністерством внутрішніх справ України.

При оформленні документів на проживання в готелі “АУСКОПРУТ***” клієнтові видається документ про оплату номера та візитна картка готелю. Ключ від номера видається при пред’явленні клієнтом візитної картки готелю.
Оплата за проживання в готелі “***АУСКОПРУТ” здійснюється за цінами та тарифами встановленими адміністрацією готелю. Ціни встановлюються у відповідності з категорією готелю . Оплата береться згідно з єдиним розрахунковим часом – 12 год. поточної доби.[ http://www.auscoprut.if.ua/]
Бронювання номерів в готелі згідно заявки фірм здійснюється при умові наявності гарантійного листа про оплату послуг.
При поселенні черговий адміністратор коротко знайомить клієнта з необхідною інформацією щодо основних та додаткових послуг, форми та порядку їх оплати.
Невід’ємною частиною процесу обслуговування в готелі є робота покоївок та пральні.
Заміна постільної білизни, рушників та туалетних приналежностей здійснюється у відповідності з тризірковою категорією готелю – три або чотири рази на тиждень.
Всі працівники готелю “АУСКОПРУТ***”, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням клієнтів (покоївки, прачки, прибиральниці) проходять медичне обстеження кожних пів року.
Інженерна служба готелю також входить у схему технологічного процесу надання готельних послуг, вона несе відповідальність за справність обладнання в номерах.
Оскільки у вартість номерів входить сніданок , одним із складників процесу надання послуг в готелі “АУСКОПРУТ***” є бар готелю.