Загальна характеристика Угорщини та розробка туру по цій країні

ДодаткиТЕХНОЛОГIЧНА КАРТА
Туристичної подорожі за маршрутом
Київ – Будапешт – Київ
на 2010р.
1. Основнi показники маршруту
Вид маршруту - кільцевий, пізнавальний авіа-тур;
Строк подорожі (дн./ночей) - 8 днів, 7 ночей;
Кiлькiсть туристiв у групi - 12 чоловiк;
Початок обслуговування на маршрутi першої групи - 11.05.10;
Початок обслуговування на маршрутi останньої групи - 14.09.10;
3акiнчення обслуговування на маршрутi останньої групи - 21.09.10;
Bapтicть путiвки - 4510 грн. (може змiнюватися залежно вiд обраного розміщення).

Адреса туристського підприємства, що реалiзує розроблений тур в Миколаєвi: туристична фiрма «Smile)», вул. Садова 117, Миколаїв, Україна.
Проїзд до початкового туристичного пiдприємства: трансфер.
2. Програма обслуговування на маршруті

3. Короткий опис подорожi (повторюcrься в iнформацiйномулистку до туристськоi путiвки)
Угорщина сьогодні - це чистенька, гарна країна в центрі Європи. Тут ви отримаєте можливість не тільки відвідати цікаву екскурсійну програму , але й можливість поправити здоров'я на термальних курортах і зробити вигідні покупки.
Угорщина — це країна, де себе прекрасно відчуваєш, де купаєшся в цілющих водах душевного світу — маленька і дивовижно різна. Угорщина пропонує вам безліч історичних, культурних і природних пам’ятників світового значення, національні музичні традиції, надзвичайно смачну національну кухню, а також знамениті місцеві вина.
Тур «Чарівна Угорщина для Вас!» пропонуе Вам зануритися в неповторну атмосферу однiєї iз гарних европейських столиць – Будапешту, а також познайомитися з культурою й традиціями Угорщини й насолодитися незабутніми краєвидами країни.

Керiвник туристського пiдпри€мства, що обслуговує
маршрут:
Жукова Оксана Ігорівна
(Пiдпис)

Додаток 17. Ваучер
ВАУЧЕР/VOUCHER № 87
Приймаюча організація
Receiving company: ООО «Chemol Travel Agency»
Прізвище, ім’я
Surname:
1.Глушко Олександр – 25.09.1984 – PASSPORT – ЕR 20609457, Ukraine
Кількість туристів
Number of tourist: 1
Адрес: Будапешт, вул. Везер Уей, 180
Adress:, Budapest, Vezér út, 180
Прибуття Відправлення
Arrival 11/05/10 Departure 18/05/10
Тип номера Харчування
Room type___Double ____ Meals_______________
(one room suite)
Трансфер Екскурсії
Transfer_________________ Excursions _____________
Додатково
Additional__________________________________________
Дата
Date15/04/06
(Підтвердження про прийом № 87 від 15.04.10)
Підпис і печать Жукова О.І.
Signature & stamp Zhukovа О.І.

Додаток 18. Аркуш бронювання
ЛИСТ БРОНЮВАННЯ*
___________________
Туриста, що виїжджає до_ Логотип туристичної фірми
1. Прізвище (за національним паспортом) _
Прізвище (за загранпаспортом) _
2. Дата відправлення_
3. Дата повернення_
4. Готель_
5. Номер__
6. Дівоче прізвище (для жінок)_.___
7. Прізвище батька_
8. Прізвище матері
9. Стать _
10. Дата народження_
11. Місце народження _
12. Сімейний стан_.__
Супруг(а) _ (дівоче прізвище, ім'я та місце народження, громадянство.
дата та місце реєстрації шлюбу). Діти до 18 років (вказати, навіть, якщо вони не їдуть з батьками)
А)_
Б)_
13. Тип паспорту_
14. Серія та № паспорта_
15. Дата видачі_
16. Ким і коли виданий_
17. Дійсний до _
18. Серія і № старого паспорта___
19. Домашня адреса._
21. Професія (за дипломом) _
22. Місце роботи _ (повна адреса підприємства) Дата прийняття на роботу, зарплата _
23. Посада_
24. Робочий телефон _
25. Мета поїздки: туризм; лікування; навчання; ділова (потрібне підкреслити)
26. Попередня поїздки в країну (або країни Шенгенської угоди), їх мета_
27. Чи було Вам коли-небудь відмовлено в наданні візи в країну слідування (або в країни Шенгенської угоди)
28. Додаткові послуги _.___
Дата заповнення Листа бронювання _
З правилами бронювання ознайомлений, з умовами Угоди згодний.
Підпис
*після підписання Угоди Лист бронювання втрачає силу.
Додаток 19. Агентський договір
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №________
м. Миколаїв "___"__________________2010р.

_________________________________________________, в особі ___________________________, який діє на підставі _____________ та відповідно до ліцензії № ___ від „___” _____ ______ р. на здійснення _______________ діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України, діючи в якості турагента, надалі ТУРАГЕНТ, з одного боку, та ______________________________________________ (надалі іменується "ТУРАГЕНТ") в особі __________________________________________,що діє на підставі ____________________, з другого боку, (надалі окремо та разом пойменовані „Сторона”, „Сторони”) уклали цей договір (надалі „Договір”) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ТУРОПЕРАТОР доручає, а ТУРАГЕНТ зобов’язується здійснювати за винагороду по цінам, виставленим Туроператором, реалізацію туристичних послуг, які надає ТУРОПЕРАТОР, на період дії зазначеної Угоди.
1.2. Ціни, в тому числі агентську винагороду, ТУРОПЕРАТОР сповіщає ТУРАГЕНТУ офіційними прайс-листами, рахунками, поштовими повідомленнями, факсограмами, електронною поштою. Всі повідомлення підписуються особами відповідальними за виконання зазначеного Договору.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ТУРОПЕРАТОР доручає ТУРАГЕНТУ здійснювати реалізацію своїх туристичних послуг (путівок). Підставою для отримання туристичних послуг на території України є документ (путівка чи ваучер) узгодженого сторонами зразка.
2.2. ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ детальну інформацію про місце і умови відпочинку і лікування, рекламно-інформаційні матеріали.
2.3. ТУРОПЕРАТОР гарантує надання повного переліку оплачених послуг особам, своєчасно що прибули до місця відпочинку, при наявності у них необхідних документів і дотриманні ними загальних правил перебування в оздоровницях.
2.4. При зміні цін на туристичні послуги ТУРОПЕРАТОР бере на себе зобов’язання без затримки інформувати про це ТУРАГЕНТА. У цьому випадку продані і оплачені на момент змін цін послуги переоцінці не підлягають.
2.5. По узгодженню з ТУРАГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОР може здійснювати страхування дитячих груп та туристів, а також відпочиваючих-індивідуалів.
2.6. ТУРАГЕНТ має право передавати доручення, вказане в п.1.1., третім особам, при обов’язковому погодженні з ТУРОПЕРАТОРОМ.
2.7. ТУРАГЕНТ зобов’язаний своєчасно і точно інформувати своїх клієнтів про умови туру і надання послуг. Про необхідність при поселенні у оздоровницю мати при собі слідуючи документи: дорослим – паспорт, дітям – свідоцтво про народження, довідки про щеплення та епідеміологічне оточення (обов’язково).
2.8. ТУРАГЕНТ зобов’язаний у письмовій формі інформувати ТУРОПЕРАТОРА не пізніше, ніж за три дні до заїзду, про номер рейсу, поїзда, вагону, ФІП відпочиваючого, номер ваучера (путівки).
2.9. ТУРАГЕНТ повинен проінформувати замовника про наступне:
- турист має право відмовитись від туристичного продукту до початку туру при умові сплати ТУРОПЕРАТОРУ чи ТУРАГЕНТУ фактично понесених ними витрат за послуги, здійснені до письмової відмови від туристичної послуги.
2.10. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний приймати заявки від ТУРАГЕНТА на бронювання послуг, та в триденний строк інформувати останнього про результати бронювання. Підтвердженням бронювання є виставлений для оплати зазначеної туристичної послуги рахунок, чи інших документ – підтверджений та підписаний уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА.
2.11. Обсяг туристичних послуг, реалізованих ТУРАГЕНТОМ по дорученню ТУРОПЕРАТОРА, і строки виконання визначаються оплаченими рахунками.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони, які домовляються, не несуть відповідальність у випадку порушення туристом митних чи прикордонних формальностей, правил проїзду і провозу багажу, громадського порядку, а також особливостей поведінки у країні тимчасового перебування. Вони також не несуть відповідальності перед клієнтом за збереження їх багажу і особистих речей.
3.2. Умови ануляції:
У випадку відмови ТУРАГЕНТА від заброньованої туристичної послуги утримуються штрафні послуги у слідуючи розмірах:
- більш ніж за 15 днів – 20%, але не менше фактично понесених витрат;
- більш ніж за 7 дні – 50 %;
- менше 7 днів – 100% вартості сплачених послуг.
Датою ануляції вважається день отримання ТУРОПЕРАТОРОМ письмового повідомлення про відмову ТУРАГЕНТА (по факсу, Е-mail).
3.3. У випадку порушення своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушення зобов’язань є порушення або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ
4.1. За виконання своїх обов’язків за цим Договором ТУРОПЕРАТОР зобов'язаний уплатити ТУРАГЕНТУ винагороду від продажної вартості туристичного товару (туристичної послуги), що надається ТУРОПЕРАТОРОМ у розмірі що визначається окремими додатками до цього Договору, або вказується у рахунку.
4.2. Розрахунок між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом перерахунку ТУРАГЕНТОМ коштів, отриманих ним за реалізований туристичний товар (туристичні послуги) ТУРОПЕРАТОРА, на банківський рахунок останнього за виключенням коштів передбачених п. 4.1. Договору.
4.3. Перерахунок грошей, вказаний у п. 4.2. Договору здійснюється ТУРАГЕНТОМ не пізніше ніж за 10 днів до надання послуг ТУРОПЕРАТОРОМ. Підтвердження банком ТУРОПЕРАТОРА одержання відповідних коштів від ТУРАГЕНТА, у строки вказані у цьому Договорі, є доказом виконання останнім його зобов’язань за Договором.
4.4. У випадку відсутності оплати чи її документального підтвердження в установлений строк, ТУРОПЕРАТОР має право анулювати замовлення з утриманням штрафних санкцій відповідно до п.3.2. даного Договору.
4.4. Документом, якій підтверджує відсутність претензій з боку ТУРАГЕНТА і відповідно виконання своїх зобов’язань перед ТУРОПЕРАТОРОМ є акт про надання туристичних послуг, який Сторони підписують не пізніше 5 днів після закінчення строку надання послуг.
4.5. Пізній заїзд чи ранній від’їзд з території надання послуг не є підставою для перерахунку вартості обслуговування.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При виникненні непередбачених обставин (дії за обставинами, які не залежать від волі Сторін), а саме: війни, воєнних та терористичних дій, блокади, пожежі, повені, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ та дій держави, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на цей час. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними державними органами.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за понесені збитки іншої сторони. У зв’язку з цим, Сторони зобов’язані письмово інформувати один одного про форс-мажорні обставини не пізніше наступного дня після їх виникнення.
5.3. Вартість обслуговування, невикористаних через непередбачені обставини, Сторони повертають при взаєморозрахунках, після підписання акту обслуговування.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо воно мало місце не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для негайного виконання зобов’язань.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 200___р.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.5. Договір припиняється на загальних підставах визначених чинним законодавством України.
7.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
7.7. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ, АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Туроператор

__ ___________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Директор

_________________
м.п. Турагент

__ ___________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Директор

_____________________
м.п.

від Туроператора від Турагента

__________________/ _______________/ _______________________/____________/

Додаток 20. Карта-схема маршруту
«Чарівна Угорщина для Вас!»


Додаток 21. Пам'ятка для туристів
ПАМ’ЯТКА ТУРИСТОВІ
Угорщина (Magyarorszag), Угорська Республіка (Magyar Koztarsasag) – держава в Центально-Східній Європі. Межує зі Словаччиною на півночі, Україною – на північному сході (спільний кордон 105 км), Румунією – на південному сході, Сербією та Хорватією – на півдні, Словенією – на південному заході і Австрією – на заході.
Площа. 93036 кв. км
Столиця. Будапешт
Населення. 10,196 млн. мешканців
Міжнародний код телефонного зв’язку. +36
Час. Відстає від київського на 1 годину.
Мова. угорська.
Релігія. 68% римські католики, 21% кальвіністи, 6% лютерани, 5% прихильники інших конфесій.
Валюта. 1 форинт = 100 філлерам.
ПОСОЛЬСТВО УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ:
Київ, вул. Рейтарська , 33
Телефон: +380 44 2722090, 2308001, 2308002, 2308003, 2386430
Факс: +380 44 2722090
Сайт: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UA/ua/ua_konzu
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УЖГОРОДІ:
Ужгород, Перемоги, 92
Телефон: +380 312 614089, 671190, 441214, 441215, +380 67 3122247
Факс: +380 312 612700
КОНСУЛЬСТВО УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В КИЄВІ:
Київ, вул. Рейтарська, 33
Телефон: +380 67 2330319, +380 44 2386381, 2386382, 2386384, 2386430
Факс: +380 44 2122090, 2308004
Сайт: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UA/uk/
МИТНІ ПРАВИЛА
– Ввезення і вивіз іноземної валюти не обмежене, проте суми понад 10 тис. євро або їх еквівалент у валюті або їх еквівалент у іншому вигляді (цінні папери, облігації, чеки та ін.) на одну людину обов'язково декларуються.
– Вивезення з Угорщини антикваріату, творів мистецтва, виробів із золота і срібла потребує спеціального дозволу Угорського Національного Агентства Культурної Спадщини).
– Без мита можна ввозити тільки пальне, що знаходиться в стандартному баку автомобілів, а також не більше 10 л пального в окремій ємкості.
– Дозволений вивіз з країни предметів і речей, внутрішня оборотна вартість яких у форинтах не перевищує суми, еквівалентної 1200€ (поштою - не вище 50 тис. форинтів).
– Дозволений безмитний вивіз особистих речей на суму не більше 100 тис. форинтів, для осіб не молодше 17 років – до 200 шт. сигарет або 50 шт. сигар, або 250 гр тютюну або комбінація вказаних тютюнових виробів вагою до 250 гр, до 2 л вина і 1 л лікеро-горілчаних напоїв, до 1 л одеколону, 250 мл туалетної води і 100 мл парфумів, а також придбаних в Угорщині товарів загальною цінністю не більше 270 тис. форинтів, що не проходять по категорії «товарної групи». У разі провезення цінних речей пропонуємо не тільки заявляти про це усно при проходженні митного огляду, але і вносити до митної декларації письмово.
– У необмеженій кількості вивозяться товари, придбані за форинти (походження останніх необхідно довести сертифікатами про обмін конвертованої валюти в офіційних пунктах або квитанціями при знятті форинтів з валютного рахунку в банку).
– Особи, що мають потребу в постійному прийомі ліків, можуть провозити ліки, прописані лікарем, в кількості, необхідній на час подорожі. Ввіз наркотичних засобів та психотропних речовин, підлягає окремій процедурі ліцензування.
З метою прискорення руху в міжнародних річкових та аеропортах, а також на деяких автодорожніх пунктах залежно від форми декларування товарів, декларант може сам обирати митний режим, тобто вирішує, яким коридором йому скористатись: «зеленим» чи «червоним».
Усному декларуванню відповідає «зелений» коридор. «Червоним» коридором користуються при необхідності письмової декларації або митної квитанції.
ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Угорщина є країною Шенгенської угоди. З 21 грудня 2007 р. договірними сторонами Шенгенської угоди є наступні держави: Австрія, Бельгія, Голландія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Громадянам України для в’їзду в Угорщин потрібен діючий (міжнародний) закордонний паспорт, а також дозвіл на в’їзд (віза) чи дозвіл на перебування.
Для короткострокових гостьових поїздок в Угорщину максимум до трьох місяців перебування в кожному півріччі (починаючи з першого в'їзду) Вам потрібна віза категорії С.
Якщо Ви запланували перебування не з туристичною метою максимум на 6 місяців, наприклад, як студент на один семестр, з метою роботи на підприємстві, як артист для виступів в Угощині, дослідник, Вам потрібна віза категорії D+C (національний дозвіл на перебування, комбінований з перебуванням в усій Шенгенській зоні).
З метою перебування, яке триватиме довше, ніж 6 місяців, Вам потрібен дозвіл на перебування.
Заяви на оформлення дозволу на перебування подаються в консульському відділі та направляються для прийняття рішення до компетентної установи угорських внутрішніх органів.
Консульський відділ працює для прийому документів з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
ТЕЛЕФОНИ
Код Угорщини +36
• Щоб зателефонувати із Угорщини слід набрати 00 (міжнародний код доступу), а потім відповідний код країни та номер телефону. Щоб зателефонувати з-за кордону в Угорщину, потрібно набрати міжнародний код доступу, потім 36 (код країни), і відповідно – код міста. Для того, щоб зателефонувати на мобільний або міжміський телефон в Угорщину з-за кордону необхідно набрати міжнародний код доступу, потім 06 (міжміський код в Угорщині), і номер мобільного телефону.
• Таксофони приймають монети вартістю 10, 20, 50 і 100 форинтів. Дзвінки по карткових таксофонах, яких у Будапешті більшість, оплачуються телефонною карткою T-Com. Телефонні картки номіналом 500, 800 або 1800 форинтів продаються в газетних кіосках, тютюнових магазинах, на пошті, в супермаркетах і готелях. Кожен таксофон в Будапешті має власний номер (написаний у будці), на який можна подзвонити.
• Найбільш популярними угорськими мобільними операторами є Westel, Pannon, Vodafone.
Коди найбільших міст:
1 – Будапешт, 52 – Дебрецен, 36 – Егер, 46 – Мішкольц, 42 – Ніредьгаза, 72 – Печ, 62 – Сегед
Екстрені служби: 104 – швидка допомога, 105 – пожежна служба, 107 – поліція, 112 – естрений номер.
Довідкові телефони
198 – телефонна довідка. Надає інформацію про абонентів стаціонарної телефонної мережі. На цей номер можна дзвонити як із стаціонарних, так і з мобільних телефонів.
199 – інформація про коди телефонних міжнародних напрямків. На цей номер так само можна дзвонити як із стаціонарних, так і мобільних телефонів.
БАНКИ ТА БАНКОМАТИ, ПУНКТИ ОБМІНУ ВАЛЮТ
Національна валюта
Національною валютою Угорщини є форинт (forint), який можна обміняти і в Україні
В обігу є наступні монети: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 форинтів
Банкноти в обігу: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 та 20000 форинтів.
Обмін валют
Обмін валюти варто проводити тільки в офіційних обмінних пунктах, а довідку про обмін валюти необхідно зберігати до виїзду з країни. Обмін валюти поза офіційними пунктами – на власну відповідальність, пов'язана з ризиком. Більш детальна інформація про роботу Угорського Національного Банку та його обмінних пунктів – на офіційному сайті банку.
По суботах всі банки закриті. Проте, наприклад, у Будапешті, а саме у центрі Пешта (V р-н) і в районі Будайської фортеці (I р-н) багато пунктів обміну валюти відкриті і по вихідних, так само і в центрах інших великих міст. Цілодобово можна обміняти валюту в готелях, а серед тижня – і в бюро подорожей. У неробочий час до Ваших послуг автомати для обміну валюти і банкомати.
Tax Free
У багатьох великих магазинах Угорщини, як і в цілому світі, можна побачити значок «Tax-Free». Це означає, що, зробивши покупки на певну мінімальну суму в одному такому магазині, при виїзді з країни (точніше за межі Європейського Союзу) можна отримати частину суми податку на додану вартість (ÁFA), який був оплачений при покупці товарів. Повернення коштів проводиться за допомогою міжнародної системи Global Refund. Покупки повинні бути вивезені з країни не пізніше трьох місяців з дня їх придбання. Мінімальна сума покупок у Угорщини становить 45 000 форинтів. Покупки потрібно зробити в одному магазині, при цьому не має значення, які товари ви придбали, головне, що б загальна сума чека перевищувала це базове значення.
Щоб отримати ПДВ, треба при купівлі товару в магазинах Tax-Free попросити продавця оформити чек Tax-Free Shopping Cheque, для чого необхідно пред'явити паспорт. Співробітник магазину прописує в чеку покупки, їх вартість, відсоток ПДВ та суму з вирахуванням ПДВ. При виїзді з країни треба пред'явити на митниці чек Tax-Free з прикріпленими до нього чеками на покупки, при виїзді поїздом приготуйте товари та чеки перед проходженням митниці. Куплені товари з цінниками краще скласти в один або декілька окремих пакетів, так як митник може вимагати показати покупки. На митниці на Tax-Free Shopping Cheque ставиться штамп, після чого власник чека одержує право на повернення грошей.
У переважній більшості випадків повернення грошей проводиться готівкою в аеропорту чи на вокзалі в найближчій касі Global Refund. При виплаті грошей з пред'явника чека візьмуть комісійні. Тобто, якщо в рекламному буклеті написано, що ПДВ становить 20%, то реально буде повернута менша сума, близько 15%. І буде вона менша від тієї, що вказана в чеку продавцем. Розмір комісійних може бути різний, це залежить від загальної суми, на яку ви придбали товар, і місця де Ви будете отримувати гроші.
Кредитні картки
В Угорщині можна практично всюди розрахуватися кредитною карткою. Найпопулярніші кредитні картки в Угорщині: AMEX, Diners club, EnRoute, Euro / Mastercard, JCB, VISA. За допомогою них Ви зможете отримати гроші з банків і банкоматів, а також сплатити рахунки в готелях, в ресторанах і в магазинах.
Тревел-чеки
Тревел-чек – це платіжний документ, який застосовується як засіб міжнародних розрахунків. Принцип його користування простий – ви купуєте тревел-чек у банку на певну суму, а потім за кордоном обмінюєте його на готівку або розраховуєтеся ним же, якщо його приймають як валюту. Придбати його можна в банках або в офісі компаній, що займаються їх продажем.
Найвідоміші емітенти тревел-чеків: Тhоmas Сооk, Аmеriсаn Ехргеss, Visа і Сity Согр.
Громадянам України за наявності дозволу банку на вивіз дорожніх чеків (банк оформляє його безкоштовно) дозволяється провозити дорожні чеки на суму, що не перевищує еквівалент 6000$. При купівлі чеків банк, звичайно, бере комісійні (як правило, 1% суми номіналу) і вимагає, щоб покупець поставив свій підпис на кожному бланку.
Краще всього придбавати чеки у валюті тієї країни, де Ви збираєтеся їх перевести в готівку. За кордоном для обміну чеків на готівку потрібно звертатись у банк або агентства компаній, що випускають чеки.
Тревел-чеки приймаються в більшості великих торгових крапок, ресторанів, прокатних контор і т.д. Щоб уникнути додаткових витрат, пов'язаних з коливаннями обмінного курсу, рекомендується брати з собою чеки в євро або фунтах стерлінгів (чеки в доларах США останнім часом приймають явно неохоче).
При втраті, крадіжці або пошкодженні чека його дуже просто відновити, в будь-якій країні світу. Досить звернутися по цілодобовому телефону у всесвітню службу відшкодування компанії-емітента і заблокувати втрачений чек. Тоді протягом доби клієнт отримує інший чек. Скористатися вкраденим або знайденим чеком для здобуття готівки досить важко. Зловмисникові доведеться розписуватися за власника чека на очах у співробітників банку, а також представити документ, що засвідчує його особу.
БЕЗПЕКА
Загальна ситуація
В Угорщині не небезпечніше, ніж у будь-який іншій країні Європи. Злодюжок і дрібних шахраїв повно в місцях скупчення великих груп туристів. Бережіть свою власність і тоді ваш відпочинок в Угорщині запам'ятається тільки з кращого боку.
Корисні поради
• Документи і гроші краще носити в спеціальній сумці на шиї або ж розмістити їх в сейфі готелю.
• Не носіть із собою коштовності і великі суми грошей.
• Слідкуйте за особистими речами в громадському транспорті.
• Не проводьте обмін валюти з рук.
• Не залишайте цінні речі і ключі в орендованій машині або екскурсійному автобусі.
• Якщо ви відвідуєте Угорщину на автотранспорті, залишайте його на стоянках, що охороняються.
• Якщо ви вирішили скористатися послугами таксі, заздалегідь поцікавтеся вартістю поїздки у водія. « Коротко
ЩО НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ
Тютюнопаління і вживання алкоголю
В Угорщині діє заборона на тютюнопаління і вживання спиртних напоїв у громадських місцях. Порушникам загрожує штраф у розмірі 30000 форинтів. На відстані 50 метрів від культурних, загальноосвітніх та медичних установ, а також поблизу церков, на автобусних зупинках і дитячих майданчиках тютюнопаління заборонене. Вживання алкогольних напоїв у громадських місцях теж заборонено.
Винятком з правил є місця, де ведеться вулична торгівля, а також офіційні заходи, де вживання спиртних напоїв буде заздалегідь узгоджено і дозволено місцевою владою
Місцеві звичаї
Під час перебування в Угорщині треба звернути увагу на особливе ставлення угорців до своїх національних символів. Будь-яка спроба образити чи понасміхатися (напр. сфотографуватися в кумедному ракурсі) на фоні угорських гербу, прапора, зображення чи пам’ятника національним діячам може наштовхнутися на нерозуміння, а то і жорстку реакцію пересічних громадян. Слід спокійно ставитися до виявів надмірних емоцій – угорці народ темпераментний, і показують свої емоції дещо експресивніше ніж ми, але вже за хвилину вони знову будуть спокійними і врівноваженими. Також існує одне загальне правило ввічливості – при необхідності завжди перепрошувати чи дякувати. Нехтування цим правило, якого так бракує в Україні, може наштовхнутися на вже згадувану експресивну реакцію.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Система медичного обслуговування
Як і в інших країнах Європи, медичне обслуговування в Угорщині здійснюється по медичній страхівці, крім випадків, які в ній не обумовлюються. Медична страхівка туриста – це документ, який дозволяє туристу за кордоном відчувати себе вільніше і юридично захищеним, на випадок раптової хвороби (або нещасного випадку). У поїздці, подорожі можуть трапитися непередбачені ситуації, в яких туристу може знадобитися термінова допомога лікаря.
Система охорони здоров'я Угорщини, прославилася в першу чергу завдяки чудовим стоматологам та курортам. Угорські лікарі і медсестри вважаються особливо добре підготовленими фахівцями. Адже Будапештський медичний університет користується заслуженим і давнім авторитетом в Європі.
Для в'їзду в країну спеціальних щеплень не вимагається.
Що потрібно робити у випадку хвороби
Ліки в Угорщині видаються і за закордонними рецептами, однак без них в аптеках можна отримати тільки певні види ліків. В одержуваних за кордоном страхових полісах на випадок хвороби міститься пункт про медичне обслуговування в Угорщині і деталях оплати цих послуг. Питання про оплату з допомогою кредитної картки, вирішується медичною установою, що надає допомогу хворому. Іноземці мають право на отримання безкоштовної першої медичної допомоги і на швидку медичну допомогу, але тільки в тих випадках, коли зволікання в її наданні може, цілком ймовірно, призвести до загрози життю пацієнта або серйозних наслідків для його здоров'я, а також тоді, коли симптоми (несвідомий стан, кровотеча тощо), які виникли в результаті нещасного випадку або з іншої причини, потребують негайного втручання лікаря. В інших випадках за медичні послуги необхідно платити за тарифами, встановленими даними медичною установою.
Що робити у випадку страхового випадку
В цьому випадку необхідно відразу ж здзвонитися з координаційним центром страхової компанії (телефон вказаний в страховці) і повідомити наступну інформацію – ім'я застрахованого, номер страхового поліса і детально описати ситуацію що трапилась. Цей дзвінок в координаційний центр безкоштовний. Зразу ж після вашого дзвінка, ви отримаєте інформацію, як потрібно поводитися, куди і до якого лікаря звернутися. Обов'язково зберігайте всі чеки, які отримаєте після покупки медичних препаратів.
Для отримання допомоги, під час дзвінка повідомите такі дані про себе:
• своє прізвище та ім'я.
• назва страхової компанії, номер страхового поліса і термін його дії.
• місцезнаходження в країні перебування (адреса клініки, готелю), контактний телефон, факс
• детальний опис проблеми, яка виникла, і вид необхідної допомоги. Якщо з якихось причин Ви не змогли зв'язатися із службою ассистанса, повідомте про страхову подію страхової компанії.
Якщо у разі технічної неможливості або за станом здоров'я Ви не змогли зв'язатися з ассистансом або страховою компанією, до звернення по допомогу, зробіть це (або доручіть іншій людині) не пізніше ніж через дві доби після того, як у Вас з'явиться така можливість.
Медичні послуги, надання яких було організовано ассистансом, не потребують ваших витрат. Рахунки від медичної установи передайте безпосередньо асистуючій компанії і вони будуть сплачені нею.
Якщо під час перебування за кордоном Ви самостійно оплачували медичні послуги, витрати будуть компенсовані Вам страховою компанією (в межах лімітів, передбачених договором страхування) після повернення до України.
Для компенсації понесених витрат Вам необхідно звернутися до страхової компанії впродовж 30 днів з моменту повернення з-за кордону. Як підтвердження своїх витрат надайте необхідні документи.
ТРАНСПОРТ
Літаки
Сегмент авіаційного транспорту в Угорщині є достатньо розвиненим, зважаючи на порівняно невеликі розміри країни. В країні діє понад 40 аеропортів. З них – п'ять міжнародних – аеропорт «Феріхедь» у Будапешті, аеропорт у Дебрецені, аеропорт у Шармелеку (який називають також FlyBalaton через його близькість до озера Балатон), «Дьйор-Пер» у мість Дьєр та «Печ-Погань» в Печі. Угорська авіакомпанія Malev здійснює рейси в більш ніж 60 міст (головним чином Європи), а авікомпанія WizzAir є одним з основних бюджетних авіаоператорів в Центральній та Східній Європі.
Потяги
Залізничні перевезення здійснює в Угорщині державна компанія «Угорська державна залізниця» (Magyar Államvasutak or MÁV). Квитки можна придбати в касі, в тому числі і забронювавши на офіційному сайті.
У Будапешті діють три вокзали – Східний (Keleti), Західний (Nyugati pályaudvar) і Південний (Déli). У Будапешті і навколо міста розвинене також приміське залізничне сполучення під назвою HÉV.
Автобуси
Автобуси є зручним видом транспорту на короткі відстані, дешевшим ніж поїзд. Найбільш відомим угорським міжміським автобусним оператором є Volan, автобуси якого курсують практично по всій країні. Квитки на автобус можна купити на автобусних станціях заздалегідь, або у водія під час посадки в автобус, але бажано бронювати їх наперед, адже часом може не вистачити місць.
Громадський транспорт
Немає такого населеного пункту, куди турист не зміг би дістатися громадським транспортом. Крім міжміських поїздів, в Угорщині діє мережа приміських електричок. У кожному місті країни є тролейбусні і автобусні маршрути. У Будапешті, Дебрецені, Мішкольці ходять трамваї. У Будапешті також є метро.
Придбані заздалегідь квитки дійсні на всі види громадського транспорту на 1 поїздку (без пересадки!). Квиток слід прокомпостувати. Найдешевше придбати туристичний проїзний квиток на один, два, три дні, два тижні або на місяць.
Нічні автобуси у розкладах позначені буквою Е. Автобуси з червоними номерами – експреси і зупиняються не скрізь. Щоб вийти з автобуса, потрібно натиснути спеціальну кнопку над дверима.
Таксі
В Угорщині немає єдиних тарифів на перевезення таксі, але ними займаються дуже багато водіїв, які намагаються з кожної поїздки отримати максимальний прибуток. Тому варто заздалегідь домовлятися з водієм про ціну. Викликавши таксі по телефону, ви заплатите менше. Серед найавторитетніших фірм-таксі – Fo-Taxi (тел.: 1222222) та Radio-Taxi (тел.: 3777777).
МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК, ІНТЕРНЕТ, ПОШТА
Мобільний зв'язок
Основні угорські мобільні оператори – це Pannon, Westel і Vodafone. Ці три оператори покривають всю територію країни, причому зв'язок можливий навіть у будапештському метрополітені.
Пошта
В Угорщині добре розвинена мережа послуг поштового зв’язку, свої відділення є у кожному місті та містечку, а також на туристичних маршрутах можна побачити характерні червоні поштові скриньки. Працюють поштові відділення з понеділка до п’ятниці (як правило, з 10:00 до 18:00, у більшості міст – з 8:00 до 20:00), а в суботу – з 9:00 до 14:00 години. У більш населених місцевостях є чергові відділення зв’язку, які працюють цілодобово.
Більше інформації про роботу пошти Угорщині можна знайти на сайті www.posta.hu
Інтернет
Найпростіше і найшвидше знайти доступ до Інтернету в Угорщині можна в інтернет-кафе та інтернет-клубах, які часто працюють цілодобово. Пункти доступу до Інтернету є також в аеропортах, на вокзалах та в торгових центрах. Найбільше таких пунктів у Будапешті, у інших їх менше і працюють вони переважно у години роботи головного закладу.
Точки доступу до Wi-Fi Інтернету, якими можуть скористатися власники ноутбуків, знаходяться в основному в Будапешті, а також в деяких інших великих містах. Найбільшими інтернет-провайдерами є: T-Online, UPC.
ВОДІЯМ
Особливості національних правил дорожнього руху
Угорські правила дорожнього руху мають деякі особливості, про які варто знати туристам, котрі планують відправитися на відпочинок на своєму автомобілі. В Угорщині забороняється управляти транспортним засобом водієві, в крові якого міститься алкоголь при чому це дуже жорстке правило – допустимий рівень алкоголю – 0,00%. Включення фар, а також мигання фарами – на відміну від загальноприйнятих правил – означає відмову від переваги в русі.
Обмеження швидкості
В Угорщині на дорогах діють наступні обмеження швидкості руху: 50 км/год – в межах населених пунктів, 80 км/год – на всіх інших автодорогах, 120 км/год – на автомагістралях.
Паркування
В Угорщині багато підземних стоянок, які працюють цілодобово. Підземні стоянки, як правило, є у великих готелях, торгових центрах. Чимало стоянок для паркування авто, що охороняються є і під відкритим небом.
Паркування на вулицях у центрі великих міст найчастіше є платним. В зонах платного паркування встановлені відповідні знаки і паркувальні автомати. Паркування на вулиці зазвичай платне з 8:00 до 18:00 у будні дні і до 13:00 в суботу. У неділю та святкові дні можна паркувати машину безкоштовно. Тарифи за паркування різняться в залежності від району і вказані на автоматі для оплати часу паркування. Виданий автоматом квиток треба покласти під лобове скло. Мінімальний час оплати паркування – 15 хвилин, максимальний час стоянки – 2-3 години. На колеса автомобілів, запаркованого без оплати, ставлять замки, які знімають після сплати штрафу.
Великі безкоштовні парковки зазвичай можна зустріти при великих торгових центрах.
Паркувати автомобіль на тротуарі можна тільки за наявності відповідного знаку і зазначеним на знакові способом (двома або всіма колесами на тротуарі).
Платні автостради
Автостради в Угорщині платні. Для оплати проїзду по угорських автострадах М0, М1, М3, М5, М6 і М7 діє єдина система оплати. Її можна здійснити на заправках, СТО, в спеціальних пунктах перед в'їздом на автостраду, через банкомат, по sms з номерів угорських мобільних операторів. Після оплати проїзду з угорським автострадах номер автомобіля заноситься в комп'ютерну мережу. А при русі по автостраді камери зчитують номерні знаки для контролю оплати.
Штрафи
Штафи за порушення (Сума штрафу в €):
Перевищення швидкості на 20 км/год – до 120
Водіння в нетверезому стані – від 800-1400;
Розмова по мобільному телефону за кермом – до 200
Проїзд на червоне світло – до 300
Недозволений обгін – до 300
Паркування в недозволеному місці – 50
Два, навіть незначних порушення в один день – 1000
КУХНЯ
Національна кухня
Як би ми не переконували себе, що насолода смачною їжею – не головне в житті, в Угорщині про це забудьте!
Угорська кухня є надзвичайно смачною і відома далеко за межами країни. Це одна з найпікантніших і найекзотичніших європейських кухонь. Всі страви в ній є однаково оригінальними і смачними. Більшість із них мають насичений червоний колір, так як найвідоміша угорська приправа – паприка – є основою національної кухні.
Це дуже різноманітна кухня, дуже багата м’ясними стравами. Серед борошняних виробів популярна локшина із сиром, сметаною і шкварками («турош чуса»).
Знайдеться їжа і для вегетаріанців: гарячий сир, смажені печериці, суп з печериць або фруктовий суп.
Обов’язково варто спробувати угорську ковбасу – це кулінарна візитка країни. Практично кожен угорський регіон має власну ковбасу приготовану за особливим рецептом.
В Угорщині немає культури і традиції пивоварення, як, наприклад, у її сусідів Австрії, Чехії і Словаччині, тому її пиво нічим особливим не вирізняється. Натомість країна відома своїми смачними винами і виплеканою від середньовіччя виноробською культурою. Це батьківщина знаменитого токайського вина.
Багато десертів, зокрема випічки, угорці запозичили у австрійської кухні. Тому куштуючи угорську випічку, одразу ж згадується Відень і його ласощі. Відомими є угорський торт «Добош», а також «ретеш» – рулет з тонкого тіста з яблучною, вишневого, маковою та іншою начинкою, бісквітно-шоколадний десерт зі збитими вершками «Шомлойска галушка». Окремо слід сказати про млинці, як готують з сиром, печерицями, горіхами або маком.
В країні за останні роки відкрилося багато ресторанів інших кухонь – азіатської, європейської, середземноморської. Також діє велика кількість закладів фаст-фуду.
Варто скуштувати
Gulyás – національна страва угорців, давня їжа угорських пастухів, до складу якої входять шматочки яловичини або телятини, тушковані з цибулею і перцем (зазвичай з паприкою) та картоплею.
Paprikas – тушковане з червоним перцем (паприкою) м’ясо в сметані.
Halászlé – уха, приготована з кількох видів риби (карп, сом і щука). Вона подається в горщиках з білим хлібом.
Pörkölt – тушковане м'ясо з цибулею, паприкою та томатною пастою.
Gundel – салат зі спаржі, квасолі, огірків, помідорів і перцю.
Imperial – котлети з телятини, подаються разом з омлетом, грибами та м’ясним бульйоном.
Dobostorta (торт «Добош) – торт з шести шарів бісквіту, з шоколадним кремом та карамельною глазуррю.
Крім того рекомендуємо: голубці з квашеної капусти, печінка по-угорськи, рублене м'ясо з прянощами, салат «Сегедський», угорське салямі, млинці по-гунделівськи, дебреценські пряники, угорське вино, насамперед знаменитий «токай»
ЧАЙОВІ
В Угорщині чайові складають 10-20% від рахунку ( якщо в нього не включена вартість послуг, інакше рахунок можна заокруглювати). Їх залишають в кафе, барах, ресторанах, перукарнях, салонах краси. Заправникам на стоянках та носильникам валіз залишають 100-200 форинтів. Таксистам залишають 5-10 %.
СУВЕНІРИ
Найпопулярнішими сувенірами з Угорщини є вироби народного мистецтва: мережива, вишивки, ситцеві блузки. Також популярними є угорський фарфор і кришталь. З кулінарних виробів, серед туристів користуються популярністю паштет з гусячої печінки, угорські ковбаси, токайське вино, черешнева та інші фруктові горілки і бальзам «Унікум Цвак», марципанові фігурки з містечка Сентендре.
ФОТО
Фотографуючи визначні пам’ятки архітектури, культури необхідно дізнатись чи це не є забороненим. В такому разі, на споруді чи всередині буде стояти спеціальний знак. Їх часто можна побачити в картинних галереях.

← prev content next →