Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні

Управління фінансовими ресурсами

Спорткомплекс „Каштан” є бюджетною організацією, тому процедура забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами аналогічна до процедури отримання коштів всіх інших бюджетних організацій.
Спорткомплекс „Каштан” для забезпечення діяльності фінансовими ресурсами подає бюджетні запити до Фінансового управління Хмельницької обласної державної адміністрації, тобто розрахунок необхідних для підприємства коштів, що планується отримати з районного бюджету. Фінансове управління аналізує отримані запити і направляє свої результати на затвердження сесії Хмельницької обласної Ради. На основі затвердженої суми, головним бухгалтером спорткомплексу „Каштан” розробляється кошторис видатків установи на поточний рік. У 2004 році ця сума склала 401 600 грн. і крім того, на проведення спортивних змагань державного значення 25 000 грн.
Спорткомплекс „Каштан” веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Форми бухгалтерської і статистичної звітності встановлюється органом державної статистики.
Крім коштів передбачених районних бюджетом на розвиток фізичної культури і спорту, діяльність спортивного комплексу може фінансуватись за рахунок добровільних внесків державних і громадських організацій, окремих осіб, благодійних внесків спонсорів, з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством, в тому числі залучати міжнародні гранти на виконання програм і заходів фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення.
Оскільки, спорткомплекс „Каштан” є державною установою, то такий показник як „чистий прибуток” не розраховується. Отримані з бюджету кошти використовуються на оплату праці персоналу спорткомплексу, оплату комунальних послуг, покриваються витрати на придбання устаткування, ремонт приміщень, сплачуються податки та інші платежі до податкових органів.
Кошти отримані підприємством як плата за послуги ( абонементна плата за заняття в секції, надання спортзалу в оренду, плата за послуги сауни),за перше півріччя 2004 року ця сума склала 1192 грн., можуть бути використані спорткомплекс „Каштан” на покращення матеріально-технічної бази комплексу чи інші потреби.