Туристсько-екскурсійні ресурси Бермудських островів

Вступ

Актуальність теми. Протягом 60–70-х років ХХ ст. міжнародний туризм став явищем глобального масштабу. Нині щороку понад півмільярда людей відвідують зарубіжні країни з метою туризму.
Міжнародний туризм як специфічна форма пропозиції і попиту перетворився на елемент суспільного виробництва. Обмін послугами у сфері міжнародного туризму дає змогу країнам, які відвідують іноземні туристи, включати до складу свого національного багатства природні ресурси у вигляді особливостей клімату, красот природи, а також культурних, історичних, релігійних, архітектурних та інших пам'яток.
Туризм займає важливе місце в економіці Бермудських островів. Адже туризм – це своєрідна візитна картка країни, що знайомить широку громадськість з економічним станом держави, розвитком національної культури, історією, традиціями та духовним потенціалом нації.
Ось чому, на думку автора, тема курсової роботи є досить актуальною на сучасному етапі розвитку туризму. Саме природні та історико-культурні пам’ятки Бермудських островів є однією з причин розвитку тут туристичної діяльності.
Об’єктом дослідження курсової роботи є туристсько-екскурсійні ресурси Бермудських островів.
Географічні рамки курсової роботи обмежуються територією Бермудських островів.
Хронологічні рамки курсової роботи охоплюють період від початку XVI ст. дотепер, тобто до початку XXI ст.
Джерельну базу цього дослідження складають 34 джерела, які були опрацьовані автором курсової роботи. В переважній більшості це сайти уряду Бермудських островів, ЗМІ, туристичних фірм та електронні енциклопедії.

Метою роботи є всебічне дослідження туристсько-екскурсійних ресурсів Бермудських островів.
Для реалізації мети автор ставить перед собою наступні завдання:
- дати загальну характеристику країни;
- дослідити соціально-економічні умови та стан розвитку туризму Бермудських островів;
- дати характеристику природного та історико-культурного потенціалу країни;
- проаналізувати основні етапи розвитку туризму в країні;
- запропонувати туристичне районування країни;
- здійснити аналіз туристичного ринку Бермудських островів.

← prev content next →